Admiterea 2021 în ASEM. Academia de Studii Economice a Moldovei este o universitate publică (de stat), fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.537 din 25 septembrie 1991.

De la bun început, scopul instituției noastre nu se axa doar pe pregătirea profesională propriu zisă, de specialitate, a studenților, ci și pe educarea unei noi mentalități în spiritul libertății de gândire și acțiune, al pragmatismului și eficienței vieții.
În toți cei aproape 30 de ani care au trecut, ASEM a evoluat continuu, devenind principala și, pentru moment, unica instituție universitară de profil economic din țară, cu un spectru larg de profiluri adiacente (administrație publică, turism, informatică economică, tehnologii ale informațiee, drept etc), reprezentând un complex universitar modern. Iar nivelul înalt al studiilor, cercetările științifice profunde, tendința de perfecționare continuă și abilitatea de adaptare la cerințele societății ne-au plasat pe treapta celor mai atractive instituții de învățământ superior din Republica Moldova, cu recunoaștere internațională.
În prezent în ASEM activează 258 de cadre cadre didactice și științifico-didactice (academicieni, doctori habilitați, profesori universitari, doctori în științe, conferențiari universitari), își fac studiile peste 6000 de studenți, inclusiv 159 de studenți străini din 12 state ale lumii.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ – Admiterea 2021 în ASEM.
Studiile în ASEM cuprind toate cele trei cicluri – Licență, Masterat și Doctorat, învățământul cu frecvență și frecvență redusă, cu predare în limbile română, rusă, engleză și franceză, și sunt organizate după cum urmează:

La Ciclul I, Licență – în cadrul a șase facultăți de profil;
La Ciclul II, Masterat – în cadrul Școlii Masterale de Excelență în Economie și Business;
La Ciclul III, Doctorat – în cadrul a două școli doctorale: Școala Doctorală ASEM și Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative (în consorțium).

Admiterea 2021 în ASEM

Facultatea Business și administrarea Afacerilor Facultatea Economie Generală și Drept Facultatea Tehnologii Informaționale și Statistică Economică Facultatea Relaţii Economice Internaţionale Facultatea Finanțe Facultatea Contabilitate Colegiul Național de Comerț Școala Doctorală ASEM Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business Școala Doctorală în Drept

ÎN ATENȚIA PRETENDENȚILOR LA STUDII!

În Sesiunea II de înmatriculare, ASEM anunță concurs la locurile cu finanțare de la Bugetul de Stat la următoarele domenii generale de studii:

Specialitatea/programul de studii
la ciclul I (licență)
Nr. de locuri bugetare
BAC Raioane de Est BAC
Econometrie și statistică economică 9 1
Cibernetică și informatică economică 1
Contabilitate 1
Merceologie și comerț 1
Finanțe și bănci 1
Tehnologia informației 25 2
Informatică aplicată
Tehnologia și managementul alimentației publice 10  1
Servicii hoteliere, turism și agrement 1

Doritorii de a depune actele la aceste specialități se pot adresa în comisia de admitere ASEM, bl. A, et.1, Aula.

LICENȚĂ
0
specialități
MASTERAT
0
Programe de studii
MOBILITATE
0
universități străine
COLABORARE
0
Acorduri cu alte universități

De ce ASEM!

Profesori de înaltă calificare
 
Diploma de studii recunoscută la nivel internaţional
 
Întregul spectru de specialităţi economice, inclusiv specialităţi adiacente
 
Posibilitate de continuitate a studiilor la ciclul II, Master
 
Mobilitate academică în baza parteneriatelor cu universităţi din străinătate
 
Programe de studii cu diplomă dublă
 
Întâlniri cu personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare
 
Împlicare în activități de cercetare
 
Relații de parteneriat cu mediul de afaceri
 
Campus universitar moderm cu 6 blocuri de studii
 
Posibilități de dezvoltare personală și profesională

Servicii Educaționale

Școala de Formare Continuă ASEM a fost înființată în anul 2017. În colaborare cu Centrele existente, Școala oferă posibilitatea de perfecționare, creștere profesională dar și personală celor care doresc să-și dezvolte abilitățile personale și cunoștințele.

Citește mai mult ...

Mobilitate Academică

Mobilitatea academică a devenit o componentă actuală a realităţii procesului educational. Mobilitatea presupune mişcare, călătorie, experienţă interculturală, fapt ce face ca generaţia tînără să fie cea mai interesată de accederea la o bursă în universitățile din UE.

Citește mai mult ...

Burse

Cei mai buni studenţi ai ASEM,  reuşesc să se manifeste la cel mai înalt nivel atât în activităţile curriclare, cât şi înafara orelor. Or, ceea ce obţin din activităţi extracurriculare, ştiinţifice sau sociale, conteză în egală măsură atunci când studenţii accesează diverse burse oferite prin concurs.

Citește mai mult ...

Viața studențească

A fi student nu presupune a sta doar cu ”burta pe carte”, a învăța teorii și doctrine economice, bilanțuri contabile și a soluționa spețe juridice. A trăi viața studențească înseamnă a savura clipa la maxim, cu implicări în activități extraacademice, pe lângă studiile de calitate obținute zi de zi.

Citește mai mult ...
BENEFICII
DEZVOLTARE
SPIRITUALITATE

ASEM oferă oportunităţi pentru dezvoltare continuă: o bibliotecă ştiinţifică dotată, ce include 4 săli de lectură, centrul multimedia, cu acces la diverse colecții și biblioteci internaționale, şcoală superioară de turism, centre de instruiri, consultanţe în afaceri şi carieră, limbi străine, diverse cercetări, cluburi de discuții economice, mediere, Euroclub ASEM, ELSA- ASEM.

La fel, studenţii au posibilitatea atât să-şi refacă/menţină sănătatea la Centrul curativ de sănătate, cât şi să practice sport în cadrul a două complexe sportive, moderne, amplasate reușit și accesibil în cadrul campusului universitar.

Studenţii, pe lângă studii de calitate, se pot implica în activități de  voluntariat, își pot dezvolta propriul business, start-up-uri în incubatoare IT şi de afaceri. Z_Lab-ul ASEM este un centru de educație și servicii probusiness unde studenții pot interacționa cu diverși mentori, oameni de afaceri.

Totodată, studenții își pot manifesta spiritul de activism, prin implicarea lor în Senatul studențesc, sindicatele și consiliile studențești, cercurile științifice (din cadul departamentelor), dezvoltând proiecte naționale cu impact. Corul Cantabile, unde studenții ASEM promovează valorile culturale naționale și universale prin cântec, este laureat al diverselor concursuri naționale, dar și internaționale.

 

ASEM găzduiește diverse colecții, expoziții, lucrări de artă ale unor renumiți artiști precum Gheorghe Vrabie, artist plastic, pictor și grafician, maestru în artă din Republica Moldova (seriile „Luceafărul”, „Poezie populară” și „Miorița”, „Sărmanul Dionis”), lucrări ale Corinei Cojocaru – Vrabie, artist plastic, în acrilic și pânză, compoziția sculpturală ”Per aspera ad astra” de Grigore Sultan, havuzul Cunoștințelor cu sculptura din bronz ”Nota bene” de Veaseaslav Jiglițchi.

În sălile de lectură, de la parterul blocurilor de studii, în Sala Senatului, în Centrul Multimedia, dar și în alte spații din campusul universitar ASEM, sunt expuse lucrări și din creația lui Vasile Didic, artist plastic, capodopere din creația Valentinei Brâncoveanu, artist plastic etc.

 

Donation helps us

The Campaign for the Kingster University is the largest fundraising campaign in history. With a historic $1 billion goal, the campaign is expanding U of T’s global leadership capacity.
Please activate "The Events Calendar" plugin to use this item

Subscribe To Newsletter

Get updates to news & events
Please install and activate the "Newsletter" plugin to show the form.

Tur Virtual la ASEM

Ghidul dumneavoastră personal într-o lume colorată a ASEM.
Veți putea descoperi interiorul, fără a vă deplasa la locul destinației.

Parteneri Internaționali

usv.ro
www.ucv.ro
www.uvvg.ro
www.uvt.ro
valahia.ro
unitbv.ro
www.ub.ro
www.ase.ro