Programul de studii

Cibernetică și Informatică Economică

Programul de studii „Cibernetică și Informatică Economică” prevede pregătirea specialistului de înaltă calificare de înaltă calificare instruit ca economist-analist în problemele de dirijare, luarea deciziilor în sfera economico-socială cu utilizarea nemijlocită a instrumentarelor moderne, a noilor tehnologii informaționale, precum și ca specialist în informatizarea unităților economice, în activitatea unităților economice din domeniul informaticii.

Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activități: cercetarea, modelarea si eficientizarea proceselor economico-sociale; organizarea expertizelor, pregătirea alternativelor de decizii și selectarea fundamentată a deciziilor pentru activități economice; elaborarea alternativelor si realizarea deciziilor în domeniul informatizării și activităților informatice ale unităților social-economice (USE); business-ului informatic, informatizarea USE, inclusiv aspectele ce țin de gestiunea, elaborarea, proiectarea, implementarea si exploatarea produselor si sistemelor informatice.

Programul oferă cunoştinţe economice temeinice pentru înţelegerea proceselor economice, cunoştinţe în domeniul ciberneticii pentru cercetarea şi orientarea raţională a proceselor economice şi cunoştinţe în domeniul informaticii pentru susţinerea eficientă asistată de calculator a diverselor procese decizionale aferente atât la nivel micro-, cât şi la cel macroeconomic.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în ştiinţe economice

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Cibernetică și Informatică Economică?

 • colectiv profesoral-didactic de înaltă calificare: 5 doctori habilitați și 15 doctori în științe;
 • studierea disciplinelor economice permite cunoașterea obiectului de aplicare a cunoștințelor în informatică și facilitează fondarea propriilor afaceri;
 • asigurarea procesului de predare cu materiale didactice elaborate de profesorii ASEM;
 • infrastructură informatică performantă;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici în cadrul Incubatorului IT4ВI;
 • posibilitatea continuării studiilor la Masterat și Doctorat.

Posibilități de angajare

 • economist-analist
 • programator
 • inginer sisteme informatice de gestiune a fabricației
 • proiectant sisteme informatice
 • manager proiecte informatice etc.

Specialitatea „Cibernetică și infonnatică economică” pregătește viitorii specialiști pentru unul din cele mai atractive și dinamice domenii. Absolvenții dispun de largi oportunități de a se angaja în câmpul muncii la companii naționale și multinaționale, care își deschid oficiile lor, tot mai des în Republica Moldova. Alegerea specialității „Cibernetică și informatică economică”este un pas important în crearea carierei de succes în lumea tehnologiilor modeme.

Natalia MELNICIUC
dr., IT Project Manager, Orange Moldova, International Operations Department.
absolventă 2004