Cota de 15%

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională), prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru:

  • tinerii rămaşi fără ocrotire părintească;
  • tinerii cu grad de dizabilitate severă sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă ;
  • tinerii cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;
  • tinerii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii – participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
  • tinerii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
  • absolvenţii din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
  • tinerii din familiile de romi;
  • tinerii care au efectuat serviciul militar în termen, în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.