Taxe de studii

Ciclul I - Licență

Ciclul II - Masterat

Cetățenii autohtoni
 Facultatea Specialitatea/
Programul de studii
Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu
frecvență
Învățământ cu
frecvenţă redusă
Business şi
Administrarea Afacerilor
Business şi administrare 12200 10200
Marketing şi Logistică 12200 10200
Achiziţii 10800 10200
Servicii hoteliere, Turism și Agrement 10800 10200
Merceologie şi Comerţ 10800 10200
Tehnologia şi Managementul alimentaţiei publice 10800 10200
Economie Generală şi Drept Economie generală 10800 10200
Drept 12200 10200
Administraţia publică 10800 10200
Managementul resurselor umane 10800 10200
Contabilitate Contabilitate 12200 10200
Finanţe Finanţe şi bănci 12200 10200
Relaţii Economice Internaţionale Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale 12200 10200
Tehnologii Informaționale și
Statistică Economică
Tehnologia informaţiei 10800 10200
Securitatea informaţională 10800 10200
Cibernetică şi Informatică economică 10800 10200
Informatică aplicată 10800 10200
Econometrie și Statistică economică 10800 10200
Cetățeni străini
Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei
Cetățenii țărilor
Ucraina și România
Cetățenii țărilor CSI Cetățenii altor state *
Programele de studii cu instruire în limbile română/rusă taxa de studii stabilită pentru cetățenii R.M. taxă dublă în raport cu taxa stabilită pentru cetățenii R.M. 1200 €
Programele de studii cu instruire în limba engleză 1600 €

* Taxa va fi încasată în lei, la cursul BNM din ziua în care se face plata

Cetățenii autohtoni
Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu frecvenţă la zi Învățământ cu frecvenţă redusă
Toate programele universitare de Masterat 13500 10800
Cetățeni străini
Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei
ÎCetățenii țărilor
Ucraina și România
Cetățenii țărilor CSI Cetățenii altor state *
Toate programele universitare de Masterat taxa de studii stabilită pentru cetățenii R.M. taxă dublă în raport cu taxa stabilită pentru cetățenii R.M. 2000 €

* Taxa va fi încasată în lei, la cursul BNM din ziua în care se face plata