Taxe de studii

Ciclul I - Licență

Ciclul II - Masterat

Facultatea Specialitatea/
Programul de studii
Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu
frecvenţă la zi
Învățământ cu
frecvenţă redusă
Business şi Administrarea Afacerilor Business şi administrare 7800 4900
Marketing şi Logistică 7800 4900
Achiziţii 6900
Servicii hoteliere, Turism și Agrement 8600 4900
Merceologie şi Comerţ 6900 4400
Tehnologia şi Managementul alimentaţiei publice 8100 4900
Economie Generală şi Drept Economie generală 6900 4400
Drept 8600 4900
Administraţia publică 6500 4200
Asistență socială 6500 4200
Managementul resurselor umane 6900 4400
Contabilitate Contabilitate 8600 4900
Finanţe Finanţe şi bănci 8600 4900
Relaţii Economice Internaţionale Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale 8600 4900
Tehnologii Informaționale și Statistică Economică Tehnologia informaţiei 6600 4200
Securitatea informaţională 6600
Cibernetică şi Informatică economică 6600 4200
Informatică aplicată 6600 4200
Econometrie și Statistică economică 6500
Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu frecvenţă la zi Învățământ cu frecvenţă redusă
Toate programele universitare de Masterat 9200 6900