Taxe de studii

Ciclul I - Licență

Ciclul II - Masterat

 Facultatea Specialitatea/
Programul de studii
Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu
frecvență
Învățământ cu
frecvenţă redusă
Business şi
Administrarea Afacerilor
Business şi administrare 9950 8500
Marketing şi Logistică 9950 8500
Achiziţii 9000 8500
Servicii hoteliere, Turism și Agrement 9000 8500
Merceologie şi Comerţ 9000 8500
Tehnologia şi Managementul alimentaţiei publice 9000 8500
Economie Generală şi Drept Economie generală 9000 8500
Drept 9950 8500
Administraţia publică 9000 8500
Asistență socială 9000 8500
Managementul resurselor umane 9000 8500
Contabilitate Contabilitate 9950 8500
Finanţe Finanţe şi bănci 9950 8500
Relaţii Economice Internaţionale Economie mondială şi Relaţii economice internaţionale 9950 8500
Tehnologii Informaționale și
Statistică Economică
Tehnologia informaţiei 9000 8500
Securitatea informaţională 9000 8500
Cibernetică şi Informatică economică 9000 8500
Informatică aplicată 9000 8500
Econometrie și Statistică economică 9000 8500
Programul de studii Taxa pentru un an de studii, lei
Învățământ cu frecvenţă la zi Învățământ cu frecvenţă redusă
Toate programele universitare de Masterat 11500 9000