Recunoaştere şi echivalare

În ASEM, recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor obţinute în străinătate se aplică cetăţenilor-titulari ai actelor de studii obţinute în străinătate:

  1. cetăţeni ai Republicii Moldova;
  2. cetăţenii străini, categoriile de persoane care beneficiază, conform legii, de egalitate de tratament cu cetăţenii Republicii Moldova în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi formare profesională;
  3. cetăţeni ai statelor semnatare ale Convenţiei de la Lisabona.

Recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii, emise de statele ce nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Lisabona, se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

Mai multe detalii:
REGULAMENT privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii, calificărilor obţinute în străinătate şi a perioadlor de studii realizate în străinătate de către ASEM, din 22.12.2021 elaborat în baza ordin_1702_de_aprobare_a_regulamentului_de_recunoastere.pdf (gov.md)

Date de contact:
Adresa: bd. Bănulescu-Bodoni, 61, biroul 304
Telefon: +373 22 402 925