Programul de studii

Informatică Aplicată

Programul de studii „Informatică aplicată” este destinat pregătirii informaticienilor aplicativi de înaltă calificare în informatizarea societății cu utilizarea instrumentarelor și mijloacelor informatice moderne. Specialitatea Informatica aplicată integrează cunoștințele în informatică (metodologii, tehnologii, instrumentare, sisteme de gestiune a bazelor de date, rețele informatice, aplicații și sisteme informatice) cu cunoașterea avansată a domeniului de aplicație (obiecte, procesele, activități în societate). Specialistul în Informatica aplicată trebuie să posede cunoștințe temeinice privind modelarea informațională a diverselor obiecte, procese și activități în societate și cunoștințe în domeniul informaticii pentru susținerea eficientă asistată de calculator a proceselor și activităților în cauză.

Programul va dezvolta la studenți așa competențe-cheie generice ca: Competența de rezolvare a problemelor; Spirit de inițiativă; Gândire critică și strategică; Competența de muncă în echipă; Competența de învățare; Creativitate; Competența de comunicare utilizând și o limbă străină; Înțelegere pentru culturile și obiceiurile altor popoare.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi, organizații și instituții din diversele sectoare economice și sunt pregătiți pentru a ocupa posturi cu funcții ce țin de:

 • cercetarea, modelarea informațională și eficientizarea diverselor obiecte, procese și activități în societate în baza aplicării reușite a mijloacelor informatice moderne;
 • elaborarea, implementarea, exploatarea, mentenanța și dezvoltarea aplicațiilor și sistemelor informatice;
 • coordonarea activităților cu informatizarea societății.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licențiat în informatică //inginerie

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Informatică Aplicată?

 • colectiv profesoral-didactic de înaltă calificare: 5 doctori habilitați și 15 doctori în științe;
 • studierea disciplinelor economice permite cunoașterea obiectului dc aplicare a cunoștințelor în informatică și facilitează fondarea propriilor afaceri;
 • asigurarea procesului de predare cu materiale didactice elaborate de profesorii ASEM;
 • infrastructură informatică performantă;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici în cadrul Incubatorului IT4ВI;
 • posibilitatea continuării studiilor la Mastcrat și Doctorat.

Posibilități de angajare

 • proiectant de sisteme informatice
 • proiectant de sisteme web și multimedia
 • programator de aplicații
 • administrator de baze de date și rețele
 • administratori de sistem etc.

Specialitatea “Informatică Aplicată” mi-a oferit cunoștințele și abilitățile practice ce au constituit un avantaj la încadrare în diverse proiecte IT. Studiile presupun multă implicare, în același timp, sunt dinamice și motivează tânărul să fie la curent cu tendințele în informatică.

Lilian GOLBAN
drd ASEM, Senior SAP ABAP Technical Consultant, Crystal System Chișinău
absolvent 2014