Condiții de admitere

La concursul de admitere în ASEM se pot înscrie cetățenii străini sau apatrizi, deținători ai diplomei de bacalaureat, sau a altor acte echivalente, diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licență.

Cetățenii străini și apatrizi, cu domiciliul permanent în Republica Moldova, pot participa la concursul de admitere la studii superioare de licență, în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planurilor de înmatriculare, pe locurile cu finanțare de la buget sau cu taxă de studii.

Cetățenii străini domicialiți în alte state, cu excepția persoanelor înmatriculate în baza protocoalelor de colaborare, care au promovat concursul de admitere, pot fi înmatriculați numai pe locurile cu taxi de studii, în mărimea stabilită de către ASEM, conform legislației în vigoare.

Mai multe detalii:
REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere și documentare a cetățenilor străini și apatrizi în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, din 30.06.2021

Date de contact:
Adresa: bd. Bănulescu-Bodoni, 61, biroul 304
Telefon: +373 22 402 925