Programul de studii

Economie Generală

Programul de studii „Economie Genrală” este destinat formării specialiştilor necesari pentru toate domeniile economiei. Programul urmăreşte dezvoltarea gândirii economice, orientate spre soluţionarea de probleme ale economiei reale, luarea deciziilor și promovarea politicilor corecte pentru o activitate eficientă, prin dezvoltarea capacităţilor analitice şi a creativităţii. Programul conţine discipline economice fundamentale  şi discipline specializate ce țin strict de specialitate, toate fiind focusate pe crearea unui sistem complex de cunoştinţe în domeniul economic.

Programul cuprinde diverse discipline, toate fiind focusate pe dezvoltarea competenţelor cheie necesare specialistului în domeniul Economie Generală. Disciplinele incluse în program te vor ajuta să înţelegi principiile de funcţionare a economiei şi să generezi soluţii atât pentru întreprinderi la nivel microeconomic cât şi pentru economia naţională, la nivel macroeconomic. Pe parcursul studiilor vei fi implicat în activităţi reale din cadrul companiilor, ceea ce-ţi va permite să verifici în practică cunoştinţele şi să aplici competenţele obținute.  Absolvenții specialității sunt pregătiți pentru  activităţi economice din orice domeniu, ramură, nivel, consilier/expert/inspector în instituţii publice; profesor de economie, cercetător economist; referent, consultant pe probleme economice în sectorul privat, specialist,/expert în instituţii financiare, este pregătit pentru inițierea și administrarea cu succes a propriei afaceri, monitorizarea cu success a diferitor subdiviziuni ale companiilor,etc.

La nivel de unitate economică specialistul din domeniul „Economie Generală”  va  asigura desfăşurarea cu succes a tuturor activităţilor: elaborarea de strategii și planificarea activităţii economice; asigurarea cu resurse economice, gestiunea resurselor, funcționarea eficace a sistemelor informaționale și decizionale; crearea unui climat organizațional eficient, evaluarea rezultatelor, perspectivelor și a costurilor activițății economice, estimarea riscurilor și incertitudinilor și luarea deciziilor în vederea reducerii acestora. În același timp, absolvenţii programului de studii „Economie Generală” sunt viitorii antreprenori care vor crea locuri de muncă şi vor programa activități cu o valoare adăugată și o eficiență sporită.

Absolvenții programului se pot angaja în entități economice şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei atât la nivel naţional cât  și internațional, sunt pregătiţi pentru a efectua activități ce țin de domeniul economiei atât la nivel de microeconomic cât și la nivel macroeconomic, indiferent de forma de proprietate .

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în ştiinţe economice

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Economie Generală?

 • Procesul de predare-învățare la specialitatea Economie Generală urmărește dezvoltarea abilităților practice, formarea unei gândiri economice, orientată spie soluționare de probleme ale economiei reale, antrenarea capacităților analitice.
 • O atenție deosebită la etapa de formare a specialiștilor este acordată abilităților de cercetare, studenții fiind antrenați în activități de cercetare în cadrul cercurilor științifice studențești și în diverse programe de cercetare.
 • La finalizarea studiilor, absolvenții dau dovadă de competențe de proiectare, cercetare,organizare și gestionare a activităților și proceselor economice, gestionare a informației, posedă aptitudini analitice și creative.
 • Pe durata studiilor în ASEM, studenții beneficiază de programe de mobilitate academică - un semestru de studii sau internship în străinătate.

Posibilități de angajare

 • economist în toate domeniile economiei naționale
 • agent pentru evidență, recepția și livrarea mărfurilor
 • dealer/broker de valori
 • agent de asigurări, activități imobiliare și de voiaj
 • consilier/expert/inspector în administrațiile publice și private
 • specialist în instituții financiare
 • profesor de economie
 • cercetător economist
 • referent pe probleme economice.

Studiile la EG au constituit o temelie rigidă și bună pentru dezvoltarea și evoluția mea profesională. Cunoștințele acumulate în domeniul economiei au avut un rol important la formarea mea ca specialist și la realizarea calitativă a atribuțiilor de serviciu. Totodată, studiile la EG au avut un impact semnificativ asupra abilităților mele profesionale, precum sunt: analiza, sinteza, organizarea și planificarea activităților, ceea ce a contribuit la creșterea mea profesională.

Olesea GROSU
Șef Direcția Evidență și Raportarea a Ajutorului de Stat, Consiliul Concurenței
absolventă 2006