Programul de studii

Finațe și Bănci

Programul de studii “Finanțe și Bănci” este destinat formării specialiştilor  pentru economia autohtonă și industria financiară națională și internațională. În cadrul acestui program veți obține cunoștințe fundamentale  în domeniul activității bancare, asigurărilor, investițiilor, fiscalității, finanțelor publice, finanțelor corporative, piețelor de capital, finanțelor individuale etc. Veți învăța modul în care companiile își procură și gestionează capitalurile, fundamentarea și aplicarea strategiilor financiare în sectorul public și privat, instituțiile care monitorizează și reglementează fluxurile financiare, utilizarea instrumentelor financiare, condițiile economice care le influențează și multe altele. Metodele interactive aplicate în cadrul instruirii vă oferă posibilitatea aprofundării practice a cunoștințelor acumulate. Stagiul de practică obligatoriu realizat în cadrul instituțiilor financiare și de credit, entități economice, bănci, societăți de asigurări și instituții publice contribuie la consolidarea cunoștințelor acumulate.

Programul de licență „Finanțe și Bănci” asigură o formare profesională de nivel înalt, oferind cunoștințele necesare pentru ca absolvenții acestuia  să devină specialiști capabili să genereze soluții inovative, să aplice rezultatele studiilor la provocările mediului de afaceri și să le disemineze în scopul dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere. 

Absolvenții programului se pot integra cu succes pe piața muncii din țară și străinătate în cadrul Băncii Naționale din Moldova, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Curții de Conturi a Republicii Moldova,  Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, băncilor comerciale, companiilor de asigurări și reasigurări, companiilor de audit international, corporațiilor naționale și internaționale.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat la următoarele programe: Administrare Bancară, Administrare Financiar-Bancară (cu predare în limba engleză), Finanțe Publice și Fiscalitate, Finanțe Corporative și Asigurări, Finanțele și Contabilitatea Firmei.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în ştiinţe economice

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă, Engleză

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Finanșe și Bănci?

  • Programul de formare profesională la specialitatea Finanțe și Bănci este orientat spre realizarea cerințelor mediului de afaceri în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare care să facă față provocărilor concurențiale. Studiile la programul Finanțe și Bănci oferă posibilitate studenților pentru o dezvoltare multilaterală, formează abilitățile și cunoștințele de bază pentru a profesa în domeniul financiar-bancar.
  • Calitatea studiilor și relevanța programului de studii este demonstrată de rezultatele unui număr mare de absolvenți care ocupă funcții dc conducere în cadrul Băncii Naționale, Ministerelor de resort, Serviciului Fiscal, Băncilor comerciale, Companiilor dc asigurări, instituțiilor de microfinanțare, a companiilor naționale și multinaționale etc.
  • Continuitatea specialității este asigurată prin studiile la Ciclul II - Masterat la următoarele programe: Administrare Financiar-Bancară (eng.), Administrate bancară, Finanțe Corporative și Asigurări, Finanțe și Contabilitatea Firmei, Finanțe Publice și Fiscalitate, Investiții și Piețe de Capital.

Posibilități de angajare

  • economist/manager financiar
  • specialist în ministerele de resort
  • specialist în instituțiile bancare
  • specialist pe piața financiară
  • agent de asigurări
  • agent fiscal
  • analist/consultant financiar etc.

Facultatea Finanțe a ASEM se impune nu doar prin prestigiul său în școala economică superioară, ci și prin cadrele didactice înalt calificate, ce sunt adevărate surse de vocație și ne învață să urcăm treaptă cu treaptă ierarhia valorilor umane și a competențelor profesionale. În urma celor3 ani de studii, pot afirma, cu certitudine, că Facultatea Finanțe a fost și este cea mai potrivită alegere pentru dezvoltarea mea profesională, dar și personală.

 

Daniela MOISEI
absolventă 2015