Mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ KA-107

Mobilitatea academică a devenit o componentă actuală a realităţii procesului educational. Mobilitatea presupune mişcare, călătorie, experienţă interculturală, fapt ce face ca generaţia
tînără să fie categoria de persoane cea mai interesată de accederea la o bursă în una din universitățile din UE.

Datorită colaborărilor dintre ASEM și instituţiile de învăţământ superior din spaţiul european, studenţii, masteranzii şi doctoranzii au posibilitatea să călătorească şi să obţină noi experienţe.

Cele mai importante beneficii pentru bursieri sunt: aprofundarea cunoştinţelor, formarea unor noi abilităţi profesionale sau descoperirea multiculturalismului prin interacţiunea cu tineri de alte naţionalităţi.

Anul universitar 2022-2023
Anul universitar 2020-2021
Anul universitar 2021-2022

Mai multe detalii pe https://bri.ase.md/category/mobilitati/