Programul de studii

Informatică Aplicată (învățământ dual)

Programul de studii „Informatică aplicată” (învățământ dual) este destinat pregătirii specialiștilor de înaltă calificare cu competențe profesionale în elaborarea și implementarea aplicațiilor și sistemelor informatice, în valorificarea tehnologiilor noi, cât și elaborarea soft-lui pentru aplicarea modelelor economico-matematice destinate eficientizării și gestiunii proceselor economice.

Programul de studii „Informatică aplicată” (învățământ dual) oferă oportunitatea de a îmbina pregătirea teoretică, organizată în ASEM, cu pregătirea practică (40%) desfășurată în companiile din țară. Studenții vor avea posibilitatea să dezvolte abilitățile profesionale în diferite departamente ale companiilor și să decidă în ce domeniu doresc să se specializeze.

Specialitatea Informatică aplicată integrează cunoștințele profesionale din domeniul informaticii (metodologii, tehnologii, instrumentare, sisteme de gestiune a bazelor de date, rețele informatice, aplicații și sisteme informatice) cu cunoașterea avansată a domeniului de aplicare. Specialistul în Informatică aplicată obține cunoștințe temeinice privind modelarea informațională a diverselor obiecte, procese și activități din mediul socio-economic pentru susținerea eficientă asistată de calculator a proceselor și activităților vizate.

Programul va dezvolta la studenți așa competențe-cheie generice ca: Competența de rezolvare a problemelor; Spirit de inițiativă; Gândire critică și strategică; Competența de muncă în echipă; Competența de învățare; Creativitate; Competența de comunicare utilizând și o limbă străină.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi, organizații și instituții din diversele sectoare economice și sunt pregătiți pentru a ocupa posturi cu funcții ce țin de:

 • elaborarea, implementarea, exploatarea, mentenanța și dezvoltarea aplicațiilor și sistemelor informatice;
 • coordonarea activităților cu informatizarea societății.
 • cercetarea, modelarea informațională și eficientizarea diverselor obiecte, procese și activități în societate în baza aplicării reușite a mijloacelor informatice moderne;

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licențiat în informatică

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Informatică Aplicată?

 • cererea mare de specialiști în domeniul vizat la nivel global;
 • posibilitatea de a activa în domeniul care te pasionează;
 • valorificarea creativității și inventivității;
 • colectiv profesoral-didactic de înaltă calificare;
 • studierea disciplinelor economice permite cunoașterea obiectului de aplicare a cunoștințelor în informatică și facilitează fondarea propriilor afaceri;
 • asigurarea procesului de predare cu materiale didactice elaborate de profesorii ASEM;
 • infrastructură informatică performantă;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici în cadrul Incubatorului IT4ВA (ecosistemul educațional format in anul 2015) și companii partenere;
 • posibilitatea continuării studiilor la ciclul II de studii superioare – Masterat și la ciclul III de studii superioare – Doctorat.
 • Programul este complementat prin activități orientate spre susținerea activității antreprenoriale a studenților:
 • Concursul anual “Cea mai bună business idee în domeniul TIC”;
 • Găzduirea afacerile în incubatoarele de afaceri ASEM;
 • Traininguri specializate, mentorat, networking și coworking.

Posibilități de angajare

 • programator;
 • proiectant sisteme informatice;
 • analist sisteme informatice;
 • administrator sisteme informatice;
 • specialist în direcții de prognoză în structurile administrative și în companii private sau bănci, etc.

Specialitatea “Informatică Aplicată” mi-a oferit cunoștințele și abilitățile practice ce au constituit un avantaj la încadrare în diverse proiecte IT. Studiile presupun multă implicare, în același timp, sunt dinamice și motivează tânărul să fie la curent cu tendințele în informatică.

Lilian GOLBAN
drd ASEM, Senior SAP ABAP Technical Consultant, Crystal System Chișinău
absolvent 2014