Programul de studii

Merceologie și Comerț

Programul de studii „Merceologie şi Comerţ” este destinat formării specialiştilor pentru activităţi ce se referă la managementul activităţii comerciale, organizarea achiziționării și comercializării mărfurilor alimentare și nealimentare.

Conform acestui program de studii, specialistul se pregăteşte pentru următoarele tipuri de activităţi:

 1. studierea şi analiza sortimentului produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor;
 2. studierea şi analiza nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor;
 3. determinarea, aprecierea şi estimarea nivelului calităţii produselor în sfera producerii şi în sfera circulaţiei mărfurilor;
 4. studierea, estimarea şi determinarea volumului cererii de mărfuri a consumatorilor:
 5. organizarea şi desfăşurarea comercializării şi promovării mărfurilor pe piaţă;
 6. organizarea şi efectuarea păstrării mărfurilor.

La finele studiilor, în baza acestui program, tânărul specialist va poseda un volum amplu de cunoştinţe pentru a activa în domeniile evaluării calităţii şi sortimentului produselor în sfera producerii  şi în sfera circulaţiei mărfurilor pentru satisfacerea necesităţilor producătorului şi comerţului şi cerinţelor consumatorului.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizaţi din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni și de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în ştiinţe economice

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă, Engleză

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Merceologie și Comerț?

 • corp profesoral de calificare superioară: profesori universitari, conferențiari;
 • activități practice organizate în laboratoare și cabinete dotate cu tehnică performantă: table interactive, vidcoproicctoarc, ustensile și aparate performante;
 • programe de studii coordonate cu angajatorii;
 • organizarea stagiilor de practică în cele mai mari companii din țară;
 • participarea studenților la diferite competiții și concursuri internaționale.

Posibilități de angajare

 • director de magazin
 • merceolog produse alimentare/ nealimentare
 • șef de secție în magazinul de produse alimentare/nealimentare
 • manager pe achiziții/vânzări
 • agent comercial
 • laborant/șef de laborator etc.

Specialitatea „Merceologie și Comerț” mi-a oferit atât posibilitatea angajării după absolvire în cea mai dezvoltată ramură a economici Republicii Moldova, dar și cunoștințele necesare pentru a duce un mod de viață sănătos bazat pe nutriția corectă, posibilitatea de a cumpăra în mod rezonabil, mărfuri alimentare/industriale și capacitatea de a diferenția, inclusiv prin metode simple, produsele naturale de cele neconforme calității

Olga ZAPOROJAN
Director Green Hills Market