Diplome duble

Program comun de studii
SERVICII HOTELIERE, TURISM ŞI AGREMENT
Ciclul I, Licență. Diplomă triplă: ASEM + VUM, Varna (BG) + CMU, Cardiff (UK)
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Studii cu predare în limba engleză;
 • Mobilitate academică preconizată pentru anul 3 de studii la Universitatea de Management din Varnna (Bulgaria)/ Competențe în limba engleză a studențelor (IELTS 6.0) sau echivalent;
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM, VUM și CMU;
 • Studenții beneficiiaza de mobilitatea academica în alte universități a UE;
 • Pentru semestrul de mobilitate se echivalează creditele de la universitatea parteneră cu cele din ASE;
 • La absolvire susții o singură teză.
Alte informații relevante
 • La finalizarea studiilor, se beneficiază de trei diplome: ASEM specialitatea „ Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement”, VUM specialitatea „Managementul Hotelier” și CMU specialitatea ”Managementul ospitalității internaționale”.
 • Se achită taxa de aplicare, registrare și studii pentru un an la VUM.
 • Se oferă practică de muncă în Bulgaria dupa finalizarea studiilor finanțată din fondurile UE (6 luni).
Program comun de studii
ECONOMIE MONDIALĂ ȘI REI
Ciclul I, Licență. Diplomă dublă: ASEM + ASE București
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Mobilitate academică preconizată pentru anul 3 de studii la ASE București, România.
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM și ASE București.
 • Studii cu predare în limba română.
 • Cazarea pentru perioada mobilității se suportă de către ASE București
Alte informații relevante

La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea „Economie Mondială și REI” și ASE București specialitatea „Economie și Afaceri Internaționale.”.

Program comun de studii
CONTABILITATE
Ciclul I, Licență. Diplomă dublă: ASEM + USU
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Mobilități academice scurte, preponderent la anul II de studii, în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM și USU.
 • Studii cu predare în limba română.
 • La absolvire susțin o singură teză, elaborată și prezentată în doua exemplare, câte unul la fiecare instituție.
 • Cazarea pentru perioada mobilității se suportă de către universitatea parteneră
Alte informații relevante

La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea „Contabilitate” și USV specialitatea „Contabilitate și informatica de gestiune”.

Program comun de studii
FINANȚE ȘI BĂNCI
Ciclul I, Licență. Diplomă dublă: ASEM + UAIC
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Mobilitate academică preconizată pentru anul II, sem. IV și anul III, sem. V de studii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM și UAIC din Iași.
 • Studii cu predare în limba română.
Alte informații relevante

La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea „Finanțe și Băncii” și UAIC specialitatea „Finanțe și Băncii”

Program comun de studii
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Ciclul I, Licență. Diplomă dublă: ASEM + UAIC
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Mobilitate academică preconizată pentru anul 2, sem. IV de studii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM și UAIC din Iași.
 • Studii cu predare în limba română.
 • Cazarea pentru perioada mobilității se suportă de către universitatea parteneră.
Alte informații relevante

La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea „Asistența socială” și UAIC specialitatea „Asistența socială”.

 

Program comun de studii
ECONOMIE GENERALĂ
Ciclul I, Licență. Diplomă dublă: ASEM + USU
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Mobilități academice scurte în Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM și USU.
 • Studii cu predare în limba română.
 • La absolvire susții o singură teză.
 • Cazarea pentru perioada mobilității se suportă de către universitatea parteneră.
Alte informații relevante

La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea  „Economie generală” și USV specialitatea  „Economie generală și comunicare economică”.

Program comun de studii
DREPT
Ciclul I, Licență. Diplomă dublă: ASEM + UAIC
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Mobilitate academică preconizată pentru anul II, sem. IV și anul III, sem.V de studii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.
 • Plan coordonat interuniversitar
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM și UAIC din Iași.
 • Studii cu predare în limba română.
Alte informații relevante

La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea „Drept” și UAIC specialitatea „Drept”.

 

Program comun de studii
SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE
Ciclul II, Master. Diplomă dublă: ASEM + UNIWA, Atena
Universitatea parteneră

Condiții de admitere

Selectarea candidaților se face din numărul celor înmatriculați la ASEM, învățământ cu frecvență, în ordinea descrescătoare a mediilor de la înmatriculare.

Condiții de studii
 • Mobilitate academică preconizată pentru anul 1 de studii, semestrul 2 la Universitatea West Attica, Grecia.
 • Ore predate de profesorii din cadrul ASEM și UNIWA.
 • Studii cu predare în limba română (ASE) sau engleză (UNIWA).
 • Cazarea și hrana pentru perioada mobilității se suportă de către masterand.
 • Pentru semestrul de mobilitate se echivalează creditele de la universitatea parteneră cu cele din ASEM.
Alte informații relevante
 • La finalizarea studiilor, se beneficiază de două diplome: ASEM specialitatea „Securitatea sistemelor informatice” și UNIWA specialitatea „Cyber Security”.
 • Se achită taxa de studii pentru un semestru la UNIWA.