Programul de studii

Tehnologia Informației

Programul de studii “Tehnologia Informației” prevede pregătirea specialistului de înaltă calificare instruit ca inginer, pregătit pentru realizarea tuturor etapelor ciclului de viața a tehnologiilor informaționale, a aplicațiilor si sistemelor informatice, necesare pentru perfecționarea proceselor de gestiune a unităților social-economice de diferite niveluri de ierarhie.

Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activități: elaborarea, dezvoltarea, implementarea si mentenanța de tehnologii si instrumente software de operare eficienta cu informațiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regăsirea, procesarea, transmiterea si redarea acestora.

Domeniul de specializare cuprinde funcțiile ce țin de asigurarea condițiilor informaționale de eficientizare a diverselor procese economice si sociale, ce au loc în societate atât la nivel micro-, cât si la nivel macroeconomic, în baza creării, dezvoltării, menținerii si utilizării suportului informatic al acestora. De rând cu o bună parte a activităților, aferente specialităților Informatică și Informatică aplicată, specialitatea cuprinde, deasemenea, elaborarea/ dezvoltarea/ implementarea/ mentenanța de aplicații si mijloace informatice încorporate în cele mai diverse echipamente, cum ar fi: obiectele Internet (Internet objects) – diverse dispozitive fizice si virtuale, conectate la Internet cu facilitați de procesare a datelor, automobile, telefoane mobile, echipamente de uz casnic, strunguri, linii automate, etc.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Inginer licențiat

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă, Engleză

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Tehnologia Informației?

 • colectiv profesoral-didactic de înaltă calificare: 5 doctori habilitați și 15 doctori în științe;
 • infrastructură informatică performantă;
 • cunoștințe aprofundate în domeniul tehnologiilor informaționale, dar și a limbii engleze, a contabilității, businessului, lucruri necesare pentru un specialist ce realizează proiecte IT;
 • asigurarea procesului de predare cu materiale didactice elaborate de profesorii ASEM;
 • dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici în cadrul Incubatorului IT4ВI;
 • posibilitatea continuării studiilor la Mastcrat și Doctorat.

Posibilități de angajare

 • proiectant de sisteme informatice
 • proiectant de sisteme web și multimedia
 • programator de aplicații
 • administrator de baze de date și rețele
 • administratori de sistem etc.

A alege ASEM pentru studii în IT înseamnă a opta pentru profesionalism la cel mai înalt nivel, condiții perfecte pentru studiu și perspective. Dedicația lectorilor, concomitent cu activitățile zilnice, fac posibilă formarea corectă a tinerilor specialiști, iar faptul că laboratoarele sunt bine dotate aduce un plus valoare la întreaga activitate din cadrul facultății. Atmosfera ce domină în universitate se datorează posibilității studentului de a se afirma și încrederea oferită fiecărui student, creează un mediu perfect pentru a dezvolta capacități demne de un adevărat specialist. Am ales ASEM fără a ezita, iar faptul că activez cu succes într-o companie IT, unde job-ul = hobby-ul, îmi demonstrează că am făcut alegerea corectă.

Irina CĂPĂȚÂNĂ
absolventă 2017