Programul de studii

Asistență Socială

Programul de studii „Asistență Socială” are drept obiectiv formarea asistenţilor sociali capabili să satisfacă necesitățile în acordarea serviciilor specializate de protecție socială persoanelor, familiilor, grupurilor, comunităților aflate în dificultate, care din motive de natură economică, socială, biologică sau psihologică nu au posibilitate de a-şi realiza prin efort propriu un mod decent de viață.

La finalizarea studiilor absolventul va avea abilitatea de diagnosticare a problemelor sociale şi de identificare a nivelului de vulnerabilitate socială a beneficiarului sistemului de asistență socială, de relaționare dintre membrii comunității, de intervenție în situații de risc şi de referire către instanțele abilitate.

Absolvenții programului se pot angaja în calitate de: asistent social, asistent sociali comunitari (în cadrul primăriei), expert social, asistent social supervizor, specialist în probleme sociale, consultant/executor în instituții prestatoare de servicii de asistență socială, consilier local, consultant în organizații neguvernamentale, specialist în serviciul personal, specialist în relații cu publicul.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în asistență socială

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Asistență Socială?

  • Calitatea studiilor este garantată prin predarea disciplinelor de specialitate de către cadre didactice cu experiență practică, autori de manuale, cercetători recunoscuți în domeniu.
  • Programul este complcmcntat prin activități extracuiriculare orientate spre consolidarea cunoștințelor și abilităților dc asistent social.
  • Pe durata studiilor, studenții pot beneficia de programe de mobilitate academică în universități din străinătate.

Posibilități de angajare

  • asistent social
  • expert social
  • asistent social supervizor
  • specialist în probleme sociale
  • consultant/executor în asistență socială
  • consilier local
  • specialist în relații cu publicul etc.

Am ales să studiez Asistență Socială la ASEM, deoarece este instituția ce deține o poziție prestigioasă în domeniul învățământului superior economic din Republica Moldova. Procesul educațional se desfășoară la un nivel înalt. Profesorii sunt serioși, dar în același timp și înțelegători cu studenții, se pune accentul pe partea practică a procesului de studiu. Relația profesor-student în ASEM este una cordială. Viitorilor studenți, care sunt interesați de domeniul socio-economic, științe și politici sociale, și care încă nu s-au decis unde să aplice… ASEM este una dintre cele mai bune alegeri!

Alexandra POPA
absolventă 2017