Programul de studii

Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement

Programul de studii Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement are scopul de a pregăti specialişti pentru industria turismului și serviciilor hoteliere.

Industria turismului  reprezintă o parte integrantă a economiei mondiale, fiind considerată una dintre cele mai complexe industrii din lume.

Formarea profesională a cadrelor din turism impune utilizarea conceptului de transdisciplinaritate, care implică cunoaşterea fenomenului turistic prin conexiuni disciplinare. Complexitatea abordărilor în cadrul formării profesionale trebuie să permită specialiştilor posedarea cunoştinţelor si abilităţilor la nivelul cerinţelor actuale ale industriei turismului pe plan mondial.

În condiţiile extinderii procesului de globalizare în turism este important ca planurile de studii la specialitate să fie elaborate în conformitate cu concepţiile şi principiile UNESCO privind dezvoltarea durabilă a societăţii umane, care pot fi promovate şi înţelese doar prin sistemul transdisciplinar al învăţământului turistic.

Prestaţia turistică impune cerinţe specifice în formarea cadrelor din domeniu, ceea ce implică o abordare holistică, netradiţională, în obţinerea continuă de abilităţi profesionale.

Programul de studii are scopul de a pregăti specialişti pentru activităţile de administrare şi conducere a întreprinderilor din industria hotelieră, a companiilor turoperatoare, a agenţiilor de turism, a stațiunilor de agrement.

La nivelul întreprinderilor din industria turismului și serviciilor hoteliere specialiştii din cadrul domeniului Servicii hoteliere, turism şi agrement sunt responsabili pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor: organizarea procesului de elaborare a produselor turistice, vânzarea şi distribuţia produselor turistice, elaborarea itinerariilor în turismul intern şi internaţional, conducerea departamentelor funcţionale în hoteluri (vânzări, front-oficce, personal ş.a.) 

Totodată, absolvenţii domeniului  de formare profesională  Servicii Hoteliere, Turism şi Agrement sunt potenţialii antreprenori care vor crea locuri de muncă şi noi perspective pentru dezvoltarea turismului, serviciilor hoteliere şi serviciilor de agrement.

Absolvenţii programului Servicii hoteliere, turism şi agrement sunt pregătiţi pentru organizarea, planificarea şi conducerea activităţii atât la nivelul întreprinderilor din industria turismului cât şi la nivel naţional: specialişti capabili să elaboreze politici şi strategii de dezvoltare economică durabilă a turismului, proiecte de amenajare turistică teritorială, documente normative din domeniul serviciilor hoteliere.

Absolvenţii îşi pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în servicii publice

LIMBA DE INSTRUIRE

Romană, Rusă, Engleză, Franceză

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi SHT?

 • experiență de peste 20 de ani în domeniu
 • planuri de studii coordonate cu experți străini, în cadrul proiectelor internaționale
 • profesorii cu grade științifice de specialitate, cu stagii în universități din Italia, Franța și România
 • 60 % din disciplinele programului predate într-o limbă străină
 • organizarea stagiilor de practică în unitățile turistice și hoteliere din Republica Moldova, Italia, România, Bulgaria, Franța, Turda etc.
 • burse și programe de mobilitate în universități din străinătate

Posibilități de angajare

 • director de agenție de turism/hotel/restaurant
 • director comercial
 • șef de structuri operaționale în hoteluri, agenții de turism, în companii tur-operatoare
 • manager în activitatea de turism
 • consultant/fiincționar în agențiile de turism
 • ghid în agențiile de turism etc.

Pregătirea profesională la specialitatea Servicii Hoteliere, Turism și Agrement în ASEM reflectă așteptările companiilor din sfera turismului și serviciilor hoteliere. În procesul de studii, sunt difuzate normele și standardele internaționale în materie de turism și servicii pe care absolvenții acestei specialități le aplică cu succes ulterior în domeniul lor profesional.

Ca manager hotelier, cu un stagiu de aproape 20 de ani, pot afirma cu certitudine că unii dintre cei mai buni absolvenți din domeniul turismului sunt cei de la ASEM.

Veaceslav NANU
Director adjunct, Hotelul Dacia
absolvent 1999