Programul de studii

Administrația Publică

Programul de studii „Administrația Publică” este destinat formării specialiştilor cu competente profesionale multiple, necesare activităţii sistemului administrativ din Republica Moldova.

La finalizarea studiilor absolventul va avea abilitatea de fi competent de elaborarea, examinarea și adoptarea deciziilor privind activitatea administrativă, identificarea, analizarea și rezolvarea a problemelor din administrația publică, aplicarea diverselor metode eficiente de control a activității administrative; formularea soluțiilor de eficientizare a activităţii administraţiei publice atât la nivel central, cât şi la nivel local.

Absolvenții programului se pot angaja în calitate de: funcționar public, specialist, expert în administraţia publică locală şi centrală, specialist în domeniul resurselor umane, specialist în domeniul relaţiilor publice, elaborator de politici publice, specialist în domeniul organizării și prestării serviciilor publice, specialist în domeniul documentării administrative, manager de proiecte în administrația publică, consilier în administrația publică; referent în probleme administrative.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în științe politice

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Administrația Publică?

  • Calitatea studiilor la specialitatea respectivă este garantată prin predarea disciplinelor de specialitate de către cadre didactice cu experiență practică, autori de manuale, cercetători rccunoscuți în domeniu.
  • Programul este complementat prin activități extracurriculare orientate spre consolidarea cunoștințelor și abilităților de funcționar în administrația publică.
  • Grație participării ASEM în proiecte ERASMUS+, studenții pot beneficia de programe de mobilitate academică în universități din străinătate.

Posibilități de angajare

  • funcționar public
  • specialist/expert în administrația publică
  • specialist în domeniul relațiilor publice
  • specialist în servicii publice
  • manager de proiecte
  • consilier în administrația publică
  • referent în probleme administrativ etc.

Chiar dacă, inițial, eram foarte sceptic față de ASEM și programele oferite, ajungând la аnul 3 de studii, îmi permit să afirm că ASEM este o instituție de învățământ serioasă, matură, cu un corp didactic de elită, în care activitatea studenților se desfășoară sub semnul exigenței și calității. Competența profesorilor, dotările tehnice, biblioteca, și toate oportunitățile care sunt oferite studenților, m-au convins să-mi continui studiile de master tot la ASEM.

Gheorghe HAJDER