Programul de studii

Achiziții

Programul de studii „Achiziții” are ca obiectiv formarea specialiștilor în domeniul achizițiilor pentru mediul economic local şi internaţional.

La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Achiziții este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a diverselor activităţi cum ar fi: achiziționarea resurselor economice; formarea şi perfecţionarea structurilor organizaționale în domeniul achizițiilor și aprovizionării firmei; planificarea activităţilor de achiziții și aprovizionare; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane; negocierea în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și private; asigurarea desfăşurării procedurilor de achiziții în conformitate cu legislația în vigoare; perfectarea documentelor aferente achizițiilor publice și private.

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizați din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiți pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni și de agenți economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în ştiinţe economice

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Achiziții?

  • Coordonarea programelor de studii cu reprezentanții mediului de afaceri
  • Predarea disciplinelor de specialiști și practicieni cu experiență relevantă din domeniul achizițiilor publice și private
  • Organizarea stagiilor de practică în cadrul celor mai importante organizații din domeniu
  • Utilizarea platformei educaționale MOODLE în procesul de predare și evaluare a cunoștințelor

Posibilități de angajare

  • economist
  • agent comercial
  • agent achiziții
  • specialist aprovizionare
  • manager
  • coordonator de proiect etc.

Este, cu adevărat, o specialitate foarte utilă deoarece îmbină armonios cunoștințe din multe domenii de activitate: negocieri în afaceri, sisteme de planificare, contracte și soluționarea litigiilor, bazele contabilității și ale antreprenoriatului și achizițiilor.

Absolvenții, imediat după finalizarea ciclului de licență, pot să se angajeze în acest domeniu și să aibă reale succese, întrucât cunosc toate aspectele aferente procesului de achiziții.

Vadim BUCLIȘ
Commercial Support Expert, compania Orange, Moldova.
absolvent 2017