Planul de înmatriculare la Ciclul I, LICENȚĂ

Frecvență BUGET

Cetăţeni STRĂINI

Planul de înmatriculare în ASEM
pentru anul universitar 2022-2023, Ciclul I, LICENȚĂ
(locurile cu finanţare de la BUGETUL DE STAT, învăţământ cu FRECVENȚĂ)
FACULTATEA
Programul de studii
Codul Limba de
instruire
PENTRU DEŢINĂTORII: În conformitate cu p. 1.5
al Regulamentului
(raioanele de Est,
copii orfani, invalizi, etc.)
Raioanele de EST
diplome
de BAC
diplome
studii medii de
specialitate (COLEGII)
şcolile ce studiază
conform programelor
MECC al RM
şi liceului „A.Mateevici”
s. Sanatauca, Floreşti
celelalte şcoli
BAC Colegii
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Business şi administrare 0413.1 ro; ro-en; ru 6 1 2 1 1
Achiziţii 0413.3 ro; ru 4 1
Marketing şi logistică 0414.1 ro; ru 6 1 2 1 1
Merceologie şi comerţ 0419.1 ro; ru 6 1 1 1 1
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 0721.1 ro; ru 23 3 3 1 1 1
Servicii hoteliere, turism și agrement** 1013.1 ro-en; ro-fr; ro; ru 12 1 1 1 1
Facultatea „Relații Economice Internaționale”
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale * 0410.2 ro-en; ro-fr; ro 6 1 1 1 1
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Administraţie publică 0400.1 ro 6 1 1
Asistenţa socială 0319.1 ro 7 1 2
Managementul resurselor umane 0413.2 ro; ru 6 1 1
Economie generală 0410.1 ro; ru 6 1 1 1  
Drept 0421.1 ro; ru 4 1
Facultatea „Finanţe”
Finanţe şi bănci *** 0412.1 ro; ru; ro-en 6 1 2 1 1
Facultatea „Contabilitate”
Contabilitate 0411.1 ro; ru 6 1 2 1 1
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
Econometrie și statistică economică 0410.3 ro, ru 10 1 2 1 1
Cibernetică şi informatică economică 0410.4 ro; ru 6 1 2 1 1
Informatică aplicată 0613.5 ro; ru 25 1 2 1 1 1
Tehnologia informaţiei 0613.1 ro; ru 30 3 4 1 2 2
Securitate informaţională 0613.3 ro; ru 20 1 1
TOTAL 195 21 31 4 13 14

* La programul de studii „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză.

** La specialitatea „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă.

 

Planul de înmatriculare în ASEM
a cetăţenilor STRĂINI pentru anul universitar 2022-2023, Ciclul I, LICENȚĂ
Învățămînt cu frecvență la ZI, în baza protocoalelor interstatale de colaborare
Nr.d/o ȚARA Numărul de locuri
1 România, Ucraina, Federația Rusă, Republica Bulgaria, Republica Belarus, Republica Slovacia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Azerbaidjan, Republica Populară Chineză  12
TOTAL 12

* Planul de înmatriculare nu se divizează pe domenii de formare profesională/specialități. Pretendenții la studii decid personal specialitatea pentru care optează.

**  Pretendenții la studii vor fi înmatriculați în ordine descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita planului de înmatriculare, dar la specialitatea solicitată.