Regulamentul de admitere – Ciclul II, Masterat

 • Dispozitii generale
 • Admiterea la concurs
 • Înscrierea la concurs
 • Desfășurarea concursului
 • Înmatricularea candidaţilor
 • Program de activitate
 • Descarcă Regulamentul
I. DISPOZIȚII GENERALE
 1. În conformitate cu deciziile Senatului ASEM şi în baza ordinelor Ministerului Educaţiei  şi  Tineretului al  Republicii Moldova  nr. 386 din 30 mai 2008,  nr. 571 din 08 iulie 2009, ordinelor  Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.  616 din 1 iulie 2010, nr. 933 din 29 decembrie 2010,  nr. 311 din 11 mai  2011, nr. 137 din 15. 03. 2012 şi nr. 253 din 25. 04. 2012, nr. 207 din 22. 04. 2013, nr. 467 din 23. 05. 2014, nr. 497 din 19.05.2021 și în baza certificatelor de evaluare externă a calității nr. 000173 din 20.11.2018, nr. 000176 din 20.11.2018, nr. 000172 din 20.11.2018, nr. 000175 din 20.11.2018, nr. 000177 din 20.11.2018, nr. 000174 din 20.11.2018 și nr. 000178 din 20.11.2018 eliberate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Academia de Studii Economice din Moldova este autorizată pentru realizarea pregătirii la programe de masterat şi, respectiv organizează admiterea pentru anul universitar 2019- 2020 după cum urmează:

 

Domeniul
general
de studiu
Domeniile de formare
profesională la ciclul I,
Licență
(program de studii la ciclul I, Licență)
de unde provine programul de masterat
Denumirea programului
la ciclul II, masterat
Nr.
P.C.
(ECTS)
Forma de studii
Științe
economice

Economie

 • Economie generală;
 • Economie mondială și relații economice internaționale;
 • Statistică și previziune economică;
 • Cibernetică și informatică economică)
Tranzacții internaționale și diplomație economică 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Comerț exterior și activitate vamală 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Integrare economică și afaceri europene 120 Învățământ cu frecvență
Politici economice și dezvoltare internațională 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Actuariat și riscul în afaceri 120 Învățământ cu frecvență
Tehnologii informaționale în economie 120 Învățământ cu frecvență
Contabilitate Contabilitate și audit 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Contabilitate și serviciile electronice asociate 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Audit financiar 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Contabilitate Finanțe Finanțe și contabilitatea firmei 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Finanțe Finanțe publice și fiscalitate 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Finanțe corporative și Asigurări 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Investiții și piețe de capital 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Administrare bancară 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Administrarea financiar-bancară (eng.) 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Finanțe și tehnologii informaționale (FinTEH) 120 Învățământ cu frecvență
Business și administrare Administrarea afacerilor 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Digital Business Management 120 Învățământ cu frecvență
Managementul proiectelor 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Comunicare și jurnalism economic 120 Învățământ cu frecvență
Marketing și logistică Managementul marketingului 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Logistică și Supply Chain Management 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Reclama și relații cu publicul 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Merceologie și comerț Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea vamală 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului 120 Învățământ cu frecvență
Științe
administrative
Științe administrative Management în administrație publică 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Drept Drept Drept Financiar-Fiscal** 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Dreptul în Afaceri** 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Drept și Proceduri Vamale** 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Drept Drept și Proceduri Vamale* 90 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Drept Financiar-Fiscal* 90 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Drept Economic* 90 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Tehnologii ale
informației și
comunicațiilor
Dezvoltarea produselor
program și a aplicațiilor
(Informatică + Cibernetică
și informatică economică)
Managementul informațional 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Dezvoltarea produselor
program și a aplicațiilor
(Tehnologia informației +
Securitatea informațională)
Tehnologii informaționale în economie 90 Învățământ cu frecvență
Securitatea sistemelor informatice*** 90 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Tehnologii de
fabricare și
prelucrare
Procesarea alimentelor
(Tehnologia și managementul
în alimentația publică)
Tehnologia și Managementul alimentației publice și agroturism*** 90 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
Servicii
publice
Servicii hoteliere,
turism și agrement
Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 120 Învățământ cu frecvență/
Frecvență Redusă
 • * Programe destinate absolvenților ciclului I, licență, la domeniulDREPT.
 • ** Programe destinate absolvenților ciclului I, licență, la alte DOMENII, decât DREPT, cu durata studiilor 2 ani (120 puncte credite) și achitarea taxei de studii pentru 0,5 ani, pentru persoanele înmatriculate la locurile cu finanțare bugetară.
 • *** Programe destinate absolvenților ciclului I, Licență cu 240 puncte credite
 1. Durata Studiilor superioare de master la învățământul cu frecvență este:
  • Pentru programele de 120 credite de studii – 2 ani;
  • Pentru programe de 90 credite de studii – 1,5 ani.
 2. Durata studiilor superioare de master la învățământul cu frecvență redusă este mai mare cu un semestru de studii în comparație cu durata studiilor la învățământul cu frecvență.
II. ADMITEREA LA CONCURS
 1. Admiterea la studii superioare de masterat în ASEM se efectuează în bază de concurs, la învăţământul cu frecvenţă si cu frecvenţă redusă.
 2. La învățământul cu frecvență studiile sunt organizate cu finanțare de la bugetul de stat și în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii.
 3. La învățământul cu frecvență redusă studiile sunt organizate în baza de contract cu achitarea taxei pentru studii.
 4. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ASEM la una, două sau trei programe de masterat, dar vor fi înmatriculați la un singur program.
 5. Toţi candidaţii se vor înscrie la concursul de admitere la studiile de   masterat de profesionalizare. La concurs pot participa deţinătorii diplomelor de licenţă, diplomelor de studii superioare şi diplomelor de master din domenii diferite.
  Persoanele care optează pentru studiile de masterat ştiinţific vor fi nevoite să depună suplimentar pe parcursul primului an de studii, o cerere pe numele rectorului ASEM prin care să-şi exprime această doleanţă. Specializarea propriu zisă se va organiza pe parcursul anului doi de studii.
 6. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
  • actul de studii original (inițial scanat, iar ulterior în original);
  • suplimentul la diplomă (se va prezenta doar cu actele în original)
  • copia scanată a buletinului de identitate;
  • fotografii cu dimensiunea 3×4 (se prezintă doar cu actele în original);
 7. În baza deciziei Senatului ASEM, candidații la concurs, care vor depune actele în original în perioada de depunere a actelor în sesiunea de bază, tinerii rămași fără ocrotire părintească și cu grad de dizabilitate severă sau accentuată sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere. Ceilalți candidați la comisie vor achita o taxă de înscriere în mărime de 50 lei.
III. ÎNSCRIEREA LA CONCURS
 1. Înscrierea candidaților în vederea participării la concurs se desfășoară cu depunerea actelor cu prezența fizică sau online.
 2. În cazul în care candidatul la studii intenționează să participe la concursul de admitere doar în ASEM, se permite prezența fizică a acestuia în Comisia de Admitere ASEM în vederea depunerii dosarului de participare la concurs cu actele în original, în baza unei programări preventive la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.
 3. În cazul în care candidatul la studii nu dispune de mijloacele digitale necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere, ca excepție, se permite prezența fizică în Comisia de Admitere ASEM pentru depunerea dosarului, în baza unei programări preventive la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.
 4. În vederea depunerii dosarului în regim online:
  • pretendentul la studii accesează site-ul https://admitere2021.ase.md;
  • se selectează ciclul și forma de studii prin apăsarea butonului respectiv: „Depunerea cererea la Ciclul II, Masterat, învățământ cu frecvență la zi” sau „Depunerea cererea la Ciclul II, Masterat, învățământ cu frecvență redusă” (după caz);
  • se completează datele din formularul cererii: numele, prenumele, datele din buletin, date pentru contact (nr. telefon/email), adresa domiciliului, datele diplomei de absolvire a instituției;
  • se selectează programele de studii, pentru care optează candidatul în vederea participării la concurs (una, două sau trei, în ordinea preferinței), separat pentru locurile cu finanțare bugetară și pentru locurile în bază de contract, cu achitarea taxei;
  • în baza datelor completate în formular și p. 1.6 și p.2.12 din prezentul Regulament se formează lista actelor ce urmează a fi anexate la cerere. Încărcarea copiilor scanate a actelor anexate la cerere este obligatorie.
  • se selectează un login și parolă pentru crearea și accesul la „Cabinetul personal” al candidatului;
  • se trece verificarea antibot (Captcha), („Nu sunt un robot”);
  • se apasă butonul „Depune cererea”. Datele din formular sunt validate pe serverul ASEM. Dacă datele trec validarea, cererea se înregistrează. În caz contrar, erorile sunt semnalate, iar după corectarea acestora și testarea repetată antibot, se apasă butonul „Depune cererea”;
  • după finalizarea cu succes a procedurii de depunere a cererii și încărcării documentelor anexate, se va genera un mesaj prin care candidatul va fi informat că cererea este procesată reușit.

  În cazul apariției unor dificultăți în legătură cu depunerea dosarului în regim online, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail admitere@ase.md sau la numărul de telefon 060434344.

 5. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în cererea de înscriere sau actele anexate la cerere.
 1. Concursul de admitere în ASEM la studiile superioare de masterat se organizează, în baza mediei generale de licență (din diploma de licență).
 2. Admiterea la studiile superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii.
  Concursul este organizat pe domenii de formare profesională/programe de studii de la ciclul I, licență din care provin programele de masterat, iar pretendenții la studii vor fi înmatriculați la programul de masterat pentru care au optat, în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs și în limita numărului de locuri cu finanțare bugetară prevăzute pentru toate programele de masterat care provin din domeniul respectiv de formare profesională la ciclul I, licență.
 3. Deţinătorii diplomei de „Absolvent de onoare al ASEM”, promoţia anului 2021, sunt înmatriculaţi la locurile cu finanţare bugetară în afara concursului în cazul solicitării unui program de masterat, care provine din domeniul de formare profesională la care şi-au  făcut studiile la ciclul I,  licenţă.
 4. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile  finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea  de înscriere pentru participare la concurs)
 5. Concursul de admitere şi afişarea informaţiei privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu indicarea mediilor de concurs, şi, după caz, locurile neacoperite pe site-ul ASEM (www.ase.md), se vor organiza după cum urmează:

  Sesiunea 1 (de bază):

  • Depunerea dosarului de concurs – 19 iulie – 30 iulie 2021, (ultima zi până la ora 2359);
  • Afişarea rezultatelor intermediare – 03 august 2021, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 04 august – 10 august 2021, conform unui orar cu acces etapizat, cu indicarea locurilor (blocurilor de studii), care va fi plasat pe pagina web ASEM (www.ase.md), odată cu anunțarea rezultatelor intermediare (03 august 2021), cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) – 12 august 2021, ora 1000.
 6. În cazul în care în urma concursului de admitere nu vor fi acoperite toate locurile din Planul de înmatriculare aprobat, va fi anunţat concurs repetat pentru locurile neacoperite. Concursul repetat se va organiza în perioade, după cum urmează:

  Sesiunea 2

  • Depunerea dosarului de concurs – 12 august (începând cu ora 1000) – 17 august 2021 (online, ultima zi până la ora 2359);
  • Anunţarea rezultatelor intermediare – 18 august 2021, ora 1000;
  • Depunerea documentelor în original – 18 august (începând cu ora 1000) – 19 august 2021, conform programului de lucru: 0900 – 1700;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –  20 august 2021, ora 1000.

  Sesiunea 3

  • Depunerea dosarului de concurs în original – 23 august – 25 august 2021 (conform programului de lucru: 0900 – 1700), blocul „A” de studii, ASEM, etajul III, bir. 304;
  • Anunţarea rezultatelor finale (afişarea ordinului de înmatriculare) –  26 august 2021, ora 1000 .

  NOTĂ: În perioada sesiunilor 1 și 2, Comisia de admitere va activa în zilele de sâmbătă, conform programului de lucru: 0900 – 1300;

V. ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR
 1. Grupele academice pe programe de masterat  şi limbi de studii se vor forma cu un număr de cel puţin 20 de persoane. În cazul în care grupele nu se vor forma, persoanelor înmatriculate li se va propune înscrierea la un alt program de masterat.
 2. Înmatricularea cetăţenilor străini la studii superioare de masterat (ciclul II), cu finanţare bugetară, se va realiza în temeiul ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la recomandarea Academiei de Studii Economice, urmare organizării concursului de admitere.
 3. În cazul înscrierii la ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar.

  Minimul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor superioare la ciclul II la alt domeniu de formare profesională poate fi acumulat parţial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la disciplinele programului de master, obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă

  Minimul curricular iniţial necesar poate fi acumulat în regim extracurricular, pe parcursul anului I de studii superioare de master, conform orarului elaborat de Școala Masterală de Excelență în Economie și Business. Persoanele care nu au acumulat în perioada stabilită minimul curricular de 30 de credite de studii transferabile îşi pierd calitatea de student şi sunt exmatriculaţi.

 4. Studenţii ciclului II – studii superioare de master, înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară şi la locuri cu taxă de studii, încheie cu ASEM un contract de studii, care reglementează raporturile studentului cu ASEM sub  aspect academic, financiar, social şi alte aspecte specifice. Contractul de studii prevede obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, taxa pentru întregul ciclu de studii, precum şi alte reglementări conform legislaţiei.
 5. Nesemnarea  contractului în termen de o lună  de la începerea anului universitar determină pierderea dreptului câştigat prin concursul de admitere. Pe parcursul şcolarizării, dacă se modifică condiţiile contractuale, se încheie acte adiţionale,
 6. Candidaţii cetăţeni străini vor fi înmatriculaţi după încheierea contractelor pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de Senatul ASEM determină pierderea dreptului obţinut prin concursul de admitere. Pe parcursul şcolarizării, dacă se modifică condiţiile contractuale, se vor încheia acte adiţionale      
Comisia de admitere va activa:

În perioada 19 iulie – 26 august 2021 în blocul „F” de studii al A.S.E.M, et. I, bir. 105
pe adresa:
str. MITROPOLIT G. BĂNULESCU BODONI, 59

în intervalul de timp 0900 – 1700

Telefoane de contact:

Anticamera rectorului: – (022) 22-41-28, (022)  40-27-09
Secția Studii, Dezvoltare Curriculară și Management al Calității: – (022) 40-29-00
Comisia de admitere: – (022) 22-27-32, 060434344
Adresa de e-mail: admitere@ase.md
Facebook: https://www.facebook.com/groups/755464458425281