Învățământ dual

Prima dată în țară la nivel de învățământ superior aveți posibilitate să combinați studile universitare cu munca! Academia de Studii Economice din Moldova vă oferă învățământul dual!

CE ÎNSEAMNĂ ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL?

Învățământul dual în școala superioară reprezintă o formă alternativă de studii, în care pregătirea tinerilor specialiști se focusează pe formarea competențelor practice în mediul real, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri.
Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între doi parteneri duali – instituția de învățământ și unitățile economice (locul de muncă și instruire practică).

AVANTAJELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DUAL
 • Înveți în condiții reale de muncă;
 • Acces la echipamente și utilaje, procese de lucru;
 • Predarea este efectuată atât de cadrele didactice academice, cât și experți din industrie;
 • Ești remunerat pentru munca prestată pe durata  întregului proces educațional;
 • Selectezi compania de instruire și te integrezi gradual în colectivul de angajați;
 • Ai perspective excelente pe piața muncii datorită experienței acumulate;
 • Fiind student, te adaptezi la cultura organizațională a companiei și la piața muncii;
 • Oportunități mai mari de angajare și avansare în carieră.
Timpul de instruire este partajat în raport cu durata normativă a programului

Programe de studii

Business și
Administrare

Informatică
Aplicată

PROCEDURA

ИЮЛЬ

Поступить на одну из программ обучения «Бизнес и управление» или «Прикладная информатика»

IULIE

Aplici la una din programele de studii “Business și Administrare” sau „Informatică Aplicată”;

JULY

Apply to „Business and Administration” or „Applied Informatics” degree programmes.

СЕНТЯБРЬ

 • Познакомиться с дуальными партнерами и выбрать компанию, в которой хотите работать;
 • Провести собеседование с работодателем;
 • Подписать договор с работодателем;

SEPTEMBRIE

 • Faci cunoștință cu partenerii duali și alegi compania în care vrei să activezi;
 • Susții interviul cu angajatorul;
 • Semnezi contractul cu angajatorul;

SEPTEMBER

 • Meet dual partners and choose the company you want to work for;
 • Go to an interview with the employer;
 • Sign the contract with the employer;

OCTOMBRIE

Te integrezi gradual în colectivul de muncă.

ОКТЯБРЬ

Постепенно влиться в рабочий коллектив

OCTOBER

Gradually integrate into the team.

COMPANIILE PARTENERE