Întrebări frecvente

Avize

În atenția pretendenților la studii în ASEM!

Când începe admiterea la ASEM?

Care este și Cum achit taxa de înscriere la concurs?

Taxa de înscriere la concursul de amitere

Candidații la concurs, care vor depune actele în original în perioada de depunere a actelor în sesiunea de bază, tinerii rămași fără ocrotire părintească și cu grad de dizabilitate severă sau accentuată sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere. Ceilalți candidați la comisie vor achita o taxă de înscriere în mărime de 150 lei.

Modalități de efectuare a plăților în favoarea ASEM
  1. Prin folosirea paginii web pay.ase.md, de pe orice card eliberat de orice bancă comercială din țară și de peste hotare, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, fără achitarea unui comision.
  2. De la ghișeul oricărei sucursale sau agenții a BC „Moldova Agroindbank”, prin solicitarea plății în favoarea ASEM, fără document de plată, fără achitarea unui comision, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM.
  3. De la orice sucursală a oricărei bănci comerciale din Republica Moldova, cu indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, cu achitarea unui comision în favoarea băncii plătitoare.
  4. Prin aplicația mobilă „MAIBANK„, de pe cardul eliberat de MAIB, fără document de plată, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, fără achitarea unui comision, prin solicitarea ASEM în calitate de furnizor de servicii educaționale.
  5. Prin aplicațiile mobile ale altor bănci comerciale din Republica Moldova, decât MAIB, prin indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, cu achitarea unui comision în favoarea băncii plătitoare.
  6. Prin „Internetbanking” de pe orice dispozitiv electronic (calculator, tabletă, telefon mobil), pentru persoanele abonate la „Internetbanking MAIB„ , fără document de plată, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, fără comision.
  7. Prin „Internetbanking” de pe orice dispozitiv electronic (calculator, tabletă, telefon mobil), pentru persoanele abonate la alte bănci comerciale, decât MAIB, fără document de plată, cu indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, cu achitarea unui comision în favoarea băncii plătitoare.
Rechizitele bancare ale ASEM

Codul IBAN: MD71AG000000022512024696
Banca Beneficiară: B.C. Moldova-Agroindbank SA
Codul băncii: AGRNMD2X
c/f: 1007600005951

Ce acte sunt necesare pentru a depune dosarul pentru admitere?

Cum putem depune actele la admitere?

Actele pot fi depuse:

  • în original la sediul Comisiei de Admitere (campusul universitar, bloc F);
  • în format online prin completarea unui formular de înregistrare. După afişarea rezulatelor intermediare, actele vor fi depuse în original la sediul Comisiei de Admitere.

Dacă doresc să aflu mai multe detalii despre procesul de admitere?

Accesați:

Care sunt specialitățile propuse de ASEM?

Accesați https://admitere.ase.md/, meniul Oferta educaţionala

Câte locuri bugetare oferiţi şi la care specialităţia?

Care sunt taxele de studii?

Care este media de concurs pentru a obţine un loc cu finanţare bugetară?

Aceasta depinde de numărul de cereri depuse la o specialitate anumită, dar și de media celorlalți care au aplicat.

Sunt anumite facilităţi la admitere?

Oferiţi cazare în cămin?

Da, indicaţi despre această solicitare în cerere atunci când veţi depune actele fie în format fizic, fie online.