Planul de înmatriculare la Ciclul II, MASTERAT

Frecvență BUGET

Frecvență CONTRACT

Cetăţeni STRĂINI

Planul de înmatriculare în ASEM
pentru anul universitar 2023-2024, Ciclul II, MASTERAT
(locurile cu finanţare de la BUGETUL DE STAT, învăţământ cu FRECVENȚĂ)
Program de studii la ciclul I, Licență
(de unde provine programul de masterat)
Denumirea programelor de studii
la Ciclul II, Masterat
Ppuncte credite Durata studiilor Numărul de locuri

Economie

Tranzacții internaționale și diplomație economică 120 2 ani 28
Comerț exterior și activitate vamală 120 2 ani
Actuariat și riscul în afaceri 120 2 ani
Contabilitate
Contabilitate și audit 120 2 ani 31
Contabilitate și serviciile electronice asociate 120 2 ani
Contabilitate Finanțe
Finanțe și contabilitatea firmei 120 2 ani 9
Finanțe
Finanțe publice și fiscalitate 120 2 ani 40
Finanțe corporative; Asigurări 120 2 ani
Administrare bancară 120 2 ani
Administrarea financiar-bancară (eng.) 120 2 ani
Finanțe și tehnologii informaționale 120 2 ani
Business și administrare
Administrarea afacerilor 120 2 ani 38
Digital Business Management 120 2 ani
Managementul proiectelor 120 2 ani
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 120 2 ani
Marketing și logistică
Managementul marketingului 120 2 ani 26
Logistică și Supply Chain Management 120 2 ani
Merceologie și comerț
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului 120 2 ani 8
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
(Informatică + Cibernetică și informatică economică)
Managementul informațional 120 2 ani 15
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
(Tehnologia Informației + Securitatea Informațională)
Securitatea sistemelor informatice* 90 1,5 ani 10
Servicii hoteliere, turism și agrement Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 120 2 ani 5
TOTAL 210
Denumirea programelor de studii
la Ciclul II, Masterat
Puncte credite Durata studiilor Numărul de locuri
Economie

 • Tranzacții internaționale și diplomație economică
 • Comerț exterior și activitate vamală
 • Actuariat și riscul în afaceri
120 2 ani 28
Contabilitate

 • Contabilitate și audit
 • Contabilitate și serviciile electronice asociate
120 2 ani 31
Contabilitate Finanțe

 • Finanțe și contabilitatea firmei
120 2 ani 9
Finanțe

 • Finanțe publice și fiscalitate
 • Finanțe corporative;
 • Administrare bancară
 • Administrarea financiar-bancară (eng.)
 • Finanțe și tehnologii informaționale
120 2 ani 40
Business și administrare

 • Administrarea afacerilor
 • Digital Business Management
 • Managementul proiectelor
 • Managementul și dezvoltarea resurselor umane
120 2 ani 38
Marketing și logistică

 • Managementul marketingului
 • Logistică și Supply Chain Management
120 2 ani 26
Merceologie și comerț

 • Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului
120 2 ani 8
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

 • Managementul informațional
120 2 ani 15
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

 • Tehnologii informaționale în economie
 • Securitatea sistemelor informatice*
90 1,5 ani 10
Servicii hoteliere, turism și agrement

 • Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului
120 2 ani 5
TOTAL 210

* Programe destinate absolvenților ciclului I, Licență cu 240 puncte credite

Planul de înmatriculare în ASEM
pentru anul universitar 2023-2024, Ciclul II, MASTERAT
(locurile cu finanţare de la BUGETUL DE STAT, învăţământ cu FRECVENȚĂ)
Program de studii la ciclul I, Licență
(de unde provine programul de masterat)
Denumirea programelor de studii
la Ciclul II, Masterat
Ppuncte credite Durata studiilor Numărul de locuri

Economie

Tranzacții internaționale și diplomație economică 120 2 ani 60
Comerț exterior și activitate vamală 120 2 ani
Actuariat și riscul în afaceri 120 2 ani
Contabilitate
Contabilitate și audit 120 2 ani 75
Contabilitate și serviciile electronice asociate 120 2 ani
Contabilitate Finanțe
Finanțe și contabilitatea firmei 120 2 ani 40
Finanțe
Finanțe publice și fiscalitate 120 2 ani 90
Finanțe corporative; Asigurări 120 2 ani
Administrare bancară 120 2 ani
Administrarea financiar-bancară (eng.) 120 2 ani
Finanțe și tehnologii informaționale 120 2 ani
Business și administrare
Administrarea afacerilor 120 2 ani 85
Digital Business Management 120 2 ani
Managementul proiectelor 120 2 ani
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 120 2 ani
Marketing și logistică
Managementul marketingului 120 2 ani 45
Logistică și Supply Chain Management 120 2 ani
Merceologie și comerț
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului 120 2 ani 15
Științe administrative
Management în administrație publică 120 2 ani 25
Drept
Dreptul financiar-fiscal și vamal 90 1,5 ani 125
Dreptul afacerilor 90 1,5 ani
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
(Informatică + Cibernetică și informatică economică)
Managementul informațional 120 2 ani 20
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
(Tehnologia Informației + Securitatea Informațională)
Securitatea sistemelor informatice* 90 1,5 ani 20
Servicii hoteliere, turism și agrement Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 120 2 ani 20
TOTAL 620
Denumirea programelor de studii
la Ciclul II, Masterat
Puncte credite Durata studiilor Numărul de locuri
Economie

 • Tranzacții internaționale și diplomație economică
 • Comerț exterior și activitate vamală
 • Actuariat și riscul în afaceri
120 2 ani 60
Contabilitate

 • Contabilitate și audit
 • Contabilitate și serviciile electronice asociate
120 2 ani 75
Contabilitate Finanțe

 • Finanțe și contabilitatea firmei
120 2 ani 40
Finanțe

 • Finanțe publice și fiscalitate
 • Finanțe corporative;
 • Administrare bancară
 • Administrarea financiar-bancară (eng.)
 • Finanțe și tehnologii informaționale
120 2 ani 90
Business și administrare

 • Administrarea afacerilor
 • Digital Business Management
 • Managementul proiectelor
 • Managementul și dezvoltarea resurselor umane
120 2 ani 85
Marketing și logistică

 • Managementul marketingului
 • Logistică și Supply Chain Management
120 2 ani 45
Merceologie și comerț

 • Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului
120 2 ani 15
Științe administrative

 • Management în administrație publică
120 2 ani 25
Drept

 • Dreptul financiar-fiscal și vamal
 • Dreptul afacerilor
90 1,5 ani 125
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

 • Managementul informațional
120 2 ani 20
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

 • Tehnologii informaționale în economie
 • Securitatea sistemelor informatice*
90 1,5 ani 20
Servicii hoteliere, turism și agrement

 • Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului
120 2 ani 20
TOTAL 620

* Programe destinate absolvenților ciclului I, Licență cu 240 puncte credite

 

Planul de înmatriculare în ASEM
a cetăţenilor STRĂINI pentru anul universitar 2023-2024, Ciclul II, MASTERAT
Învățămînt cu frecvență la ZI, în baza protocoalelor interstatale de colaborare
Nr.d/o ȚARA Numărul de locuri
1 România, Ucraina, Federația Rusă, Republica Bulgaria, Republica Belarus, Republica Slovacia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Azerbaidjan, Republica Populară Chineză 3
TOTAL 3

* Planul de înmatriculare nu se divizează pe domenii de formare profesională/specialități. Pretendenții la studii decid personal specialitatea pentru care optează.

**  Pretendenții la studii vor fi înmatriculați în ordine descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita planului de înmatriculare, dar la specialitatea solicitată.