Planul de înmatriculare la Ciclul II, MASTERAT

Frecvență BUGET

Cetăţeni STRĂINI

Planul de înmatriculare în ASEM
pentru anul universitar 2022-2023, Ciclul II, MASTERAT
(locurile cu finanţare de la BUGETUL DE STAT, învăţământ cu FRECVENȚĂ)
Program de studii la ciclul I, Licență
(de unde provine programul de masterat)
Denumirea programelor de studii
la Ciclul II, Masterat
Ppuncte credite Durata studiilor Numărul de locuri

Economie

Tranzacții internaționale și diplomație economică 120 2 ani 26
Comerț exterior și activitate vamală 120 2 ani
Actuariat și riscul în afaceri 120 2 ani
Contabilitate
Contabilitate și audit 120 2 ani 21
Contabilitate și serviciile electronice asociate 120 2 ani
Audit financiar 120 2 ani
Contabilitate Finanțe
Finanțe și contabilitatea firmei 120 2 ani 8
Finanțe
Finanțe publice și fiscalitate 120 2 ani 29
Finanțe corporative; Asigurări 120 2 ani
Administrare bancară 120 2 ani
Administrarea financiar-bancară (eng.) 120 2 ani
Finanțe și tehnologii informaționale 120 2 ani
Business și administrare
Administrarea afacerilor 120 2 ani 27
Digital Business Management 120 2 ani
Managementul proiectelor 120 2 ani
Managementul și dezvoltarea resurselor umane 120 2 ani
Marketing și logistică
Managementul marketingului 120 2 ani 21
Logistică și Supply Chain Management 120 2 ani
Reclama și relații cu publicul 120 2 ani
Merceologie și comerț
Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea vamală 120 2 ani 8
Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului 120 2 ani
Științe administrative
Management în administrație publică 120 2 ani 10
Drept
Drept Financiar-Fiscal** 120 2 ani 15
Dreptul în Afaceri** 120 2 ani
Drept și Proceduri Vamale** 120 2 ani
Drept și Proceduri Vamale* 90 1,5 ani
Drept Financiar-Fiscal* 90 1,5 ani
Drept Economic* 90 1,5 ani
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
(Informatică + Cibernetică și informatică economică)
Managementul informațional 120 2 ani 7
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor
(Tehnologia Informației + Securitatea Informațională)
Tehnologii informaționale în economie 90 1,5 ani 8
Securitatea sistemelor informatice*** 90 1,5 ani
Procesarea alimentelor
(Tehnologia și managementul în alimentația publică)
Tehnologia și Managementul alimentației publice și agroturism 90 1,5 ani 10
Servicii hoteliere, turism și agrement
Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului 120 2 ani 5
TOTAL 195
Denumirea programelor de studii
la Ciclul II, Masterat
Puncte credite Durata studiilor Numărul de locuri
Economie

 • Tranzacții internaționale și diplomație economică
 • Comerț exterior și activitate vamală
 • Actuariat și riscul în afaceri
120 2 ani 26
Contabilitate

 • Contabilitate și audit
 • Contabilitate și serviciile electronice asociate
 • Audit financiar
120 2 ani 21
Contabilitate Finanțe

 • Finanțe și contabilitatea firmei
120 2 ani 8
Finanțe

 • Finanțe publice și fiscalitate
 • Finanțe corporative;
 • Administrare bancară
 • Administrarea financiar-bancară (eng.)
 • Finanțe și tehnologii informaționale
120 2 ani 29
Business și administrare

 • Administrarea afacerilor
 • Digital Business Management
 • Managementul proiectelor
 • Managementul și dezvoltarea resurselor umane
120 2 ani 27
Marketing și logistică

 • Managementul marketingului
 • Logistică și Supply Chain Management
 • Reclama și relații cu publicul
120 2 ani 21
Merceologie și comerț

 • Comerț și expertiza mărfurilor în activitatea vamală
 • Managementul calității, expertiză și protecția consumatorului
120 2 ani 8
Științe administrative

 • Management în administrație publică
120 2 ani 10
Drept

 • Drept Financiar-Fiscal**
 • Dreptul în Afaceri**
 • Drept și Proceduri Vamale**
 • Drept și Proceduri Vamale*
 • Drept Financiar-Fiscal*
 • Drept Economic*
** 120
* 90
** 2 ani
* 1,5 ani
15
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

 • Managementul informațional
120 2 ani 7
Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

 • Tehnologii informaționale în economie
 • Securitatea sistemelor informatice***
90 1,5 ani 8
Procesarea alimentelor

 • Tehnologia și Managementul alimentației publice și agroturism
90 1,5 ani 10
Servicii hoteliere, turism și agrement

 • Gestiunea şi Dezvoltarea Turismului
120 2 ani 5
TOTAL 195

* Programe destinate absolvenților ciclului I, licență, la domeniul DREPT.

** Programe destinate absolvenților ciclului I, licență, la alte DOMENII, decât DREPT, cu durata studiilor 2 ani (120 puncte credite) și achitarea taxei de studii pentru 0,5 ani, pentru persoanele înmatriculate la locurile cu finanțare bugetară.

*** Programe destinate absolvenților ciclului I, Licență cu 240 puncte credite

 

Planul de înmatriculare în ASEM
a cetăţenilor STRĂINI pentru anul universitar 2022-2023, Ciclul II, MASTERAT
Învățămînt cu frecvență la ZI, în baza protocoalelor interstatale de colaborare
Nr.d/o ȚARA Numărul de locuri
1 România, Ucraina, Federația Rusă, Republica Bulgaria, Republica Belarus, Republica Slovacia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Azerbaidjan, Republica Populară Chineză 3
TOTAL 3

* Planul de înmatriculare nu se divizează pe domenii de formare profesională/specialități. Pretendenții la studii decid personal specialitatea pentru care optează.

**  Pretendenții la studii vor fi înmatriculați în ordine descrescătoare a mediei generale de concurs, în limita planului de înmatriculare, dar la specialitatea solicitată.