Programul de studii

Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice

Programul de studii „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice” are misiunea de a pregăti specialişti capabili să asigure conceperea şi industrializarea produselor alimentaţiei publice competitive pe piaţă şi este orientat spre:

 • promovarea şi valorificarea tehnologiilor moderne în alimentaţia publică;
 • elaborarea şi promovarea noilor produse alimentare;
 • asigurarea unui design contemporan al produselor;
 • un management eficient în organizarea proceselor de producţie şi de deservire a consumatorilor;
 • asigurarea securităţii şi inocuităţii produselor alimentaţiei publice.

La nivel de întreprindere specialistul din domeniul Tehnologia produselor alimentare este cel care trebuie să asigure buna desfăşurare a tuturor activităţilor: achiziţionarea resurselor economice, producerea / prestarea serviciilor; vânzările; planificarea activităţii economice; dezvoltarea sistemului informaţional; gestionarea resurselor umane.

 

Absolvenții programului se pot angaja în întreprinderi şi organizaţi din diverse ramuri ale economiei naţionale și sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcții manageriale atât la nivel de subdiviziuni și de agenţi economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), cât şi la nivel naţional.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Master.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în Tehnologii de fabricare şi prelucrare

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi TAP?

 • infrastructură dezvoltată: restaurant didactic modem, laboratoare dotate cu cele mai modeme utilaje;
 • corp didactic cu activitate practică, recunoscut la nivel național și internațional;
 • colaborări cu universități partenere din străinătate;
 • accesul studenților la mobilități de studii în străinătate;
 • organizarea stagiilor de practică atât în unitățile de producție din Republica Moldova, precum și peste hotare: Italia, România, Bulgaria, Franța, Turcia etc.

Posibilități de angajare

 • tehnolog în domeniul alimentației publice
 • maitre d’ hotel / administrator
 • șef de producere
 • inginer tehnolog la instituțiile și firmele de proiectare
 • laborant tehnolog în cadrul laboratoarelor tehnologice
 • asistent de cercetare în domeniul alimentației publice etc.

Suntem foarte mulțumiți să cunoaștem studenții de la ASEM, care dau dovadă de capacități, responsabilitate și dăruire în domeniul alimentației publice. Specialitatea TAP îți deschide mai multe oportunități de angajare și, în plus, este și o școală a vieții.

Tatiana PISAROGLO
nutriționist, Centrul de nutriție Theia