Programul de studii

Drept

Programul de studii „Drept” este destinat formării specialiştilor în domeniul „Drept”, cu orientare pe rezolvarea de probleme atât în cadrul ramurilor de drept privat (civil, comercial, muncii, proprietății intelectuale, etc.), cât și de drept public (financiar, fiscal, penal, etc.). La finalizarea studiilor absolventul este competent să culeagă date şi informaţii referitoare la o problemă concretă, să interpreteze actele normative şi să soluţioneze probleme de ordin practic, să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor de drept etc.

Programul oferă posibilitatea dezvoltării tinerilor în spirit juridic și economic, astfel încât studenții și absolvenți să se poată integra cu ușurință în câmpul muncii, să poată aplica pentru diverse stagii internaționale (stagii la companii de consultanță juridică internaționale, stagii în cadrul instituțiilor UE). Absolvenții ASEM au avantajul de a se putea integra ușor nu doar în cadrul structurilor juridice, dar și în instituțiile financiare, administrația autorităților publice etc.

Continuarea studiilor este asigurată prin programele de master: Drept economic, Drept în afaceri, Drept financiar-fiscal, Drept și proceduri vamale.

Absolvenții programului se pot angaja în calitate de: jurist/consultant juridic; magistrat, grefier, asistent judiciar; inspector de poliție, avocat, notar în baza licenței; membru în organele specializate privind soluţionarea litigiilor economice; ofițer de investigații (MAI, SIS); personal de asistență al procurorilor.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Licenţiat în drept

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi specialitatea Drept?

  • Programul oferă posibilitatea dezvoltării tinerilor în spirit juridic și economic, astfel încât studenții și absolvenți să se poată integra cu ușurință în câmpul muncii, să poată aplica pentru diverse stagii internaționale (stagii la companii de consultanță juridică internaționale, stagii în cadrai instituțiilor UE).
  • Absolvenții ASEM au avantajul de a se putea integra ușor nu doar în cadrai structurilor juridice, dar și în instituțiile financiare, administrația autorităților publice etc.
  • Continuarea studiilor este asigurată prin programele de master Drept economic, Drept în afaceri, Drept financiar-fiscal, Drept și proceduri vamale și de Școala doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative.

Posibilități de angajare

  • avocat în baza licenței
  • magistrat, grefier, asistent judiciar
  • notar în baza licenței
  • jurist/consultant juridic
  • personal de asistență al procurorilor
  • ofițer de investigații (MAI, SIS)
  • inspector de poliție etc.

Am ales să-mi fac studiile la ASEM, pentru că este o instituție angajată în viitor, cu cadre didactice competente și posibilități de implicare a studenților atât în cadrul celor două centre juridice ce activează în ASEM cât și în cadrul conferințelor juridice care au devenit deja o tradiție.

Dreptul este poate una dintre specialitățile cu cea mai mare varietate a locurilor de muncă ce pot fi obținute. Totodată, ASEM este unica instituție unde dreptul include și o diversitate de obiecte economice, o astfel de combinație fiind foarte solicitată pe piața muncii.

Eugenia AVRAM
absolventă 2018