Burse extracurriculare pentru studenţii ASEM

Cei mai buni studenţi ai ASEM, prin cultivarea standardelor de excelenţă, inteligenţă şi dăruire reuşesc să se manifeste la cel mai înalt nivel atât în activităţile curriclare, cât şi înafara orelor. Or, ceea ce obţin din activităţi extracurriculare, ştiinţifice sau sociale, conteză în egală măsură atunci când studenţii accesează diverse burse oferite prin concurs.

Faptul că studenţilor ASEM le reuşeşte să îmbine studiile cu cercetarea ştiinţifică şi viaţa extrcurriculară este incontestabil. Un argument în plus este numărul mare de studenţi ai ASEM în listele câştigătorilor de burse prestigioase, precum Bursa Preşedintelui, Bursa Guvernului, Bursa Republicii, „Burse pentru Viitorul Tau!” oferite de MAIB şi CIU, Burse de Merit oferite de Mobiasbanca- OTP Group şi altele.

Bursa Preşedintelui – în scopul susţinerii performanţelor academice ale tinerilor și implicării acestora în soluţionarea problemelor social-economice ale statului, Guvernul Republicii Moldova susţine rezultatele merituase, studenţii sârguincioşi şi cu iniţiativă, stimulându-i prin oferirea unei burse de care studenţii beneficiază timp de un an de zile.

Bursa Guvernului este conferită celor mai buni studenţi, în scopul stimulării şi motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare.  Beneficiarii bursei sunt studenţii care demonstrează prin dosarul depus, participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, concursuri, olimpiade naţionale/internaţionale, implicarea în activităţi de cercetare şi voluntariat.

Bursa Republicii este oferită studenţilor, în urma analizei aprofundate de către o comisie specializată, responsabilă de examinarea dosarelor studenţilor, în baza criteriilor precum: media notelor; activităţile educaţionale, culturale, sportive; Curriculum Vitae; activitatea ştiinţifică; publicaţiile; scrisorile de recomandare.

Burse pentru Viitorul Tau” se oferă celor mai buni studenţi ai ţării, pentru asigurarea studiilor de calitate aici, acasă. Astfel, pentru reuşitele lor şi implicare, tinerii care studiază în ASEM beneficiază de un suport financiar de 10 000 de lei. Câştigătorii sunt aleşi de Comisia de Experţi, în urma evaluării dosarelor depuse. Programul „Burse pentru Viitorul Tau!”, oferite de MAIB şi CIU încurajează tinerii din familii dezavantajate să depună dosarele, aşa cum din cauza posibilităţilor limitate nu-şi pot permite adeseori continuarea studiilor. Programul „Burse pentru Viitorul Tău!” se desfăşoară în parteneriat cu Centrul de Informaţii Universitare, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Bursa de Merit oferită de Mobiasbanca – OTP Group în cadrul programului „Step in GDPR, AML and Compliance” a fost oferită în contextul organizării a zece webinare cu experți în GDPR și experții Mobiasbanca – OTP Group în domeniul conformitate și AML. Specialiștii au reușit să prezinte studenților ASEM cunoștințe teoretice și practice de bază ce țin de cadrul regulatoriu și aplicativ în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și în domeniul conformității, prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Participanții care au obținut rezultate foarte bune la testul de evaluare a cunoștințelor beneficiază de Bursa de Merit în valoare de 10 000 lei.