Programul de studii

Securitatea Informațională

Programul de studii „Securitatea Informațională” prevede pregătirea specialistului de înaltă calificare instruit ca inginer, pregătit pentru realizarea soluțiilor de proiect, orientate la asigurarea securității informaționale a USE, în special în condițiile utilizării tehnologiilor informaționale moderne.

El va estima nivelul de securitate informațională a întreprinderii; va elabora politici de securitate a sistemelor informaționale; va evalua riscurile legate de utilizarea tehnologiilor informaționale ale întreprinderii; va propune căi, mecanisme și instrumente eficiente de asigurare a securității informaționale ale organizației; va alege si implementa mecanismele de preîntâmpinare a accesului neautorizat la resursele informaționale; formula soluții de proiectare eficientă a aplicațiilor și sistemelor informatice; elabora aplicații securizate, conform recomandărilor standardelor internaționale de securitate.

Absolvenții acestui program de studii pot fi angajați în întreprinderi și organizații din diverse ramuri ale economiei naționale, îndeosebi la funcții ce presupun activități ce țin de securitatea informațională.

Absolvenții își pot continua studiile la ciclul II de studii superioare – Masterat.

CALIFICAREA OBȚINUTĂ

Inginer licențiat

LIMBA DE INSTRUIRE

Română, Rusă

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, FORMA ȘI DURATA STUDIILOR

Social Info

De ce să alegi Securitatea Informațională?

  • Societatea informațională contemporană este de neconceput fără securitatea informației;
  • SI este un domeniu bazat pe creativitate, pe tehnologii noi și se află în permanentă schimbare;
  • Cererea de specialiști în domeniul securității informației crește în mod constant;
  • Salariile specialiștilor în securitate informațională sunt atractive.

Posibilități de angajare

  • inginer securitatea informației
  • analist
  • programator
  • proiectant sisteme informatice etc.

Cunoștințele și aptitudinile dobândite la ASEM m-au ajutat să găsesc un loc de muncă la specialitatea aleasă, una interesantă și, în același timp, plină de posibilități pentru dezvoltarea individuală și studierea în continuare a tuturor aspectelor legate de securitatea informațiilor și tehnologia informațiilor în general.

Nichita COJOCARU
absolvent 2016