Enrolment Plan, Cycle I, Bachelor’s degree

FULL-TIME STATE BUDGET EDUCATION

FOREIGN NATIONALS

ASEM Enrolment Plan
for the academic year 2022-2023, Cycle I, Bachelor’s degree
(STATE BUDGET funded scholarships, FULL-TIME education)
FACULTATEA
Programul de studii
Codul Limba de
instruire
PENTRU DEŢINĂTORII: În conformitate cu p. 1.5
al Regulamentului
(raioanele de Est,
copii orfani, invalizi, etc.)
Raioanele de EST
diplome
de BAC
diplome
studii medii de
specialitate (COLEGII)
şcolile ce studiază
conform programelor
MECC al RM
şi liceului “A.Mateevici”
s. Sanatauca, Floreşti
celelalte şcoli
BAC Colegii
Facultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”
Business şi administrare 0413.1 ro; ro-en; ru 6 1 2 1 1
Achiziţii 0413.3 ro; ru 4 1
Marketing şi logistică 0414.1 ro; ru 6 1 2 1 1
Merceologie şi comerţ 0419.1 ro; ru 6 1 1 1 1
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice 0721.1 ro; ru 23 3 3 1 1 1
Servicii hoteliere, turism și agrement** 1013.1 ro-en; ro-fr; ro; ru 12 1 1 1 1
Facultatea „Relații Economice Internaționale”
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale * 0410.2 ro-en; ro-fr; ro 6 1 1 1 1
Facultatea „Economie Generală şi Drept”
Administraţie publică 0400.1 ro 6 1 1
Asistenţa socială 0319.1 ro 7 1 2
Managementul resurselor umane 0413.2 ro; ru 6 1 1
Economie generală 0410.1 ro; ru 6 1 1 1  
Drept 0421.1 ro; ru 4 1
Facultatea „Finanţe”
Finanţe şi bănci *** 0412.1 ro; ru; ro-en 6 1 2 1 1
Facultatea „Contabilitate”
Contabilitate 0411.1 ro; ru 6 1 2 1 1
Facultatea „Tehnologii Informaționale și Statistică Economică”
Econometrie și statistică economică 0410.3 ro 10 1 2 1 1
Cibernetică şi informatică economică 0410.4 ro; ru 6 1 2 1 1
Informatică aplicată 0613.5 ro; ru 25 1 2 1 1 1
Tehnologia informaţiei 0613.1 ro; ru 30 3 4 1 2 2
Securitate informaţională 0613.3 ro; ru 20 1 1
TOTAL 195 21 31 4 13 14

* La programul de studii „Economie Mondială și Relații Economice Internaționale” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză.

** La specialitatea „Servicii Hoteliere, Turism și Agrement” studiile vor fi organizate în limbile: română-engleză, română-franceză, rusă.

 

ASEM Enrolment Plan
for the academic year 2022-2023, Cycle I, Bachelor’s degree
(STATE BUDGET funded scholarships, under interstate cooperation protocols, FULL-TIME education)
No Country No of positions
1 Romania, Ukraine, the Russian Federation, the Republic of Bulgaria, the Republic of Belarus, the Slovak Republic, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Azerbaijan, the People’s Republic of China 12
TOTAL 12

* The Enrolment Plan is not separated into training areas/specialities. The applicants decide for themselves which speciality they would like to choose.

**  Applicants will be enrolled in descending order of their average competition grades, within the enrolment plan, according to the chosen speciality.