Часто задаваемые вопросы

Avize

În atenția participanților la concursul de admitere în ASEM!

În legătură cu afișarea rezultatelor înmatriculării intermediare în ASEM pentru anul universitar 2021-2022, vă informăm despre necesitatea depunerii cât mai urgent posibil a actelor de studii în original în Comisia de Admitere ASEM (str. Bănulescu Bodoni, 59, blocul „F”) de către persoanele care au expediat Dosarul de admitere online sau au depus în Comisia de admitere copiile actelor de studii. Persoanele care nu vor depune în perioada 02-10 august 2021 actele de studii în original, pentru admitere atât la locurile cu finanțare de la bugetul de stat, cât și în bază de contract, cu achitarea taxei pentru studii, vor fi excluse din Ordinul de înmatriculare intermediară și nu se vor regăsi în Ordinul final de înmatriculare, care va fi afișat pe data de 12 august 2021.

Suplimentar Vă informăm, că unele persoane, înmatriculate în baza Ordinului de înmatriculare intermediară la locurile în bază de contract, cu achitarea taxei pentru studii, se pot regăsi în Ordinul final la locurile cu finanțare bugetară, în legătură cu nedepunerea actelor de studii în original de către unii pretendenți la studii.

La fel, din aceleași considerente, sunt posibile în Ordinul final de înmatriculare și modificări ale Programelor de studii la care au fost înmatriculați, în baza Ordinului intermediar, pretendenții la studii, la locurile cu finanțare bugetară, cum ar fi: cei înmatriculați la a doua solicitare indicată în cererea de participare la concurs pot fi, după caz, înmatriculați la Programul de studii indicat ca prima solicitare, iar cei înmatriculați la a treia solicitare, s-ar putea regăsi ca fiind înmatriculați la cea de a doua sau chiar prima solicitare din cererea de participare la concurs.

Cu mult respect, urări de sănătate și doar succese în noua calitate, cea de student ASEM,
Comisia de Admitere ASEM

În atenția pretendenților la studii în ASEM!
În atenția studenţilor ASEM!

Când începe admiterea la ASEM?

Care este și Cum achit taxa de înscriere la concurs?

Taxa de înscriere la concursul de amitere

Candidații la concurs, care vor depune actele în original în perioada de depunere a actelor în sesiunea de bază, tinerii rămași fără ocrotire părintească și cu grad de dizabilitate severă sau accentuată sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere. Ceilalți candidați la comisie vor achita o taxă de înscriere în mărime de 50 lei.

Modalități de efectuare a plăților în favoarea ASEM
  1. Prin folosirea paginii web pay.ase.md, de pe orice card eliberat de orice bancă comercială din țară și de peste hotare, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, fără achitarea unui comision.
  2. De la ghișeul oricărei sucursale sau agenții a BC „Moldova Agroindbank”, prin solicitarea plății în favoarea ASEM, fără document de plată, fără achitarea unui comision, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM.
  3. De la orice sucursală a oricărei bănci comerciale din Republica Moldova, cu indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, cu achitarea unui comision în favoarea băncii plătitoare.
  4. Prin aplicația mobilă „MAIBANK„, de pe cardul eliberat de MAIB, fără document de plată, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, fără achitarea unui comision, prin solicitarea ASEM în calitate de furnizor de servicii educaționale.
  5. Prin aplicațiile mobile ale altor bănci comerciale din Republica Moldova, decât MAIB, prin indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, cu achitarea unui comision în favoarea băncii plătitoare.
  6. Prin „Internetbanking” de pe orice dispozitiv electronic (calculator, tabletă, telefon mobil), pentru persoanele abonate la „Internetbanking MAIB„ , fără document de plată, fără indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, fără comision.
  7. Prin „Internetbanking” de pe orice dispozitiv electronic (calculator, tabletă, telefon mobil), pentru persoanele abonate la alte bănci comerciale, decât MAIB, fără document de plată, cu indicarea rechizitelor bancare ale ASEM, cu achitarea unui comision în favoarea băncii plătitoare.
Rechizitele bancare ale ASEM

Codul IBAN: MD71AG000000022512024696
Banca Beneficiară: B.C. Moldova-Agroindbank SA
Codul băncii: AGRNMD2X
c/f: 1007600005951

Ce acte sunt necesare pentru a depune dosarul pentru admitere?

Cum putem depune actele la admitere?

Actele pot fi depuse:

  • în original la sediul Comisiei de Admitere (campusul universitar, bloc F);
  • în format online prin completarea unui formular de înregistrare. După afişarea rezulatelor intermediare, actele vor fi depuse în original la sediul Comisiei de Admitere.

Dacă doresc să aflu mai multe detalii despre procesul de admitere?

Accesați:

Care sunt specialitățile propuse de ASEM?

Accesați https://admitere.ase.md/, meniul Oferta educaţionala

Câte locuri bugetare oferiţi şi la care specialităţia?

Care sunt taxele de studii?

Care este media de concurs pentru a obţine un loc cu finanţare bugetară?

Aceasta depinde de numărul de cereri depuse la o specialitate anumită, dar și de media celorlalți care au aplicat.

Sunt anumite facilităţi la admitere?

Oferiţi cazare în cămin?

Da, indicaţi despre această solicitare în cerere atunci când veţi depune actele fie în format fizic, fie online.