Образовательная программа

Государственное управление

Образовательная программа «Государственное управление» направлена на подготовку специалистов с разнообразными профессиональными навыками, необходимыми для деятельности административной системы в Республике Молдова.

По окончании обучения выпускник сможет грамотно разрабатывать, рассматривать и принимать решения по административной деятельности; выявлять, анализировать и решать проблемы в государственном управлении; применять различные эффективные методы контроля административной деятельности; предлагать решения, направленные на рационализацию деятельности государственного управления как на центральном, так и на местном уровне.

Выпускники программы могут быть трудоустроены в качестве: государственного служащего, специалиста, эксперта местного и центрального государственного управления, специалиста по кадрам, специалиста по связям с общественностью, разработчика программ общественной политики, специалиста по организации и оказанию государственных услуг, специалиста в области документации в области государственного управления, руководителя проекта в сфере государственного управления, советника в области государственного управления; референта по административным делам.

Выпускники могут продолжить обучение на второй ступени высшего образования – в магистратуре

ПОЛУЧЕННАЯ КВАЛИФИКАЦ

Степень бакалавра (лиценциата) в области политических наук

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ

Румынский, Русский

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ФОРМА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Social Info

De ce să alegi Administrația Publică?

  • Calitatea studiilor la specialitatea respectivă este garantată prin predarea disciplinelor de specialitate de către cadre didactice cu experiență practică, autori de manuale, cercetători rccunoscuți în domeniu.
  • Programul este complementat prin activități extracurriculare orientate spre consolidarea cunoștințelor și abilităților de funcționar în administrația publică.
  • Grație participării ASEM în proiecte ERASMUS+, studenții pot beneficia de programe de mobilitate academică în universități din străinătate.

Posibilități de angajare

  • funcționar public
  • specialist/expert în administrația publică
  • specialist în domeniul relațiilor publice
  • specialist în servicii publice
  • manager de proiecte
  • consilier în administrația publică
  • referent în probleme administrativ etc.

Chiar dacă, inițial, eram foarte sceptic față de ASEM și programele oferite, ajungând la аnul 3 de studii, îmi permit să afirm că ASEM este o instituție de învățământ serioasă, matură, cu un corp didactic de elită, în care activitatea studenților se desfășoară sub semnul exigenței și calității. Competența profesorilor, dotările tehnice, biblioteca, și toate oportunitățile care sunt oferite studenților, m-au convins să-mi continui studiile de master tot la ASEM.

Gheorghe HAJDER