Факультет

Общей Экономики и Права

Descrierea generală a domeniului

Facultatea de Economie Generală şi Drept este o facultate cu un spectru larg de specializare şi pregătire a cadrelor în cele mai diverse domenii ale economiei naţionale, dar și specialiști în domeniul jurisprudenței. Baza tuturor specialităţilor şi specializărilor o constituie pregătirea fundamentală
economică și juridică, precum şi specializarea în domeniile corespunzătoare.

Metodologiile, instrumentele şi tehnicile de acţiune şi comunicare constituie substanţa diferitelor discipline
universitare, incluse în planurile de învăţământ de la ciclurile I şi II.

Oferta academică include următoarele specializări:

Contacte facultatestr. Bănulescu-Bodoni 61
Chișinău, MD-2005

(+ 373) 022 402 776
decanat.egd@ase.md
Bl. A, bir. 610

Program de activitate
Luni – Vineri: 8.00 – 16.00

Образовательные программы

Общая
Экономика

Юриспруденция
 

Социальная
Работа

Государственное
Управление

Управление
Персоналом

Benefits
Self Development
Spirituality
Alumni

Why Choose Kingster?

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Self Development

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Spirituality

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Alumni

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Suntem lideri în spaţiul universitar economic din Republica Moldova. Misiunea noastră este formarea specialiştilor de performanţă şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul administrării afacerilor, contribuind la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic.

De ce să alegi Economie Genrală și Drept ?

  • Consolidarea specializării existente, adaptarea la cerințele pieței, diversificarea domeniilor de pregătire;
  • Dezvoltarea de parteneriate și colaborări interne și internaționale în vederea perfecționării învățământului universitar din instituția noastră, precum și alinierea la standardele europene;
  • Formarea cadrelor didactice tinere și a cercetătorilor din facultatea noastră, pentru a răspunde exigențelor actuale și viitoare;
  • Realizarea structurilor logistice și curriculare în vederea dezvoltării învățământului postuniversitar;
  • Îmbunătățirea calității în activitatea de cercetare științifică;
  • Realizarea unei cât mai strânse comunicări între cadrele didactice și studenți, legată de procesul de învățământ, precum și în ceea ce privește nevoile lor extracurriculare;
  • Asigurarea accesului studenților la tehnologii educaționale moderne.