Факультет

Финансов

Descrierea generală

FACULTATEA FINANŢE din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, fiind una din cele mai prestigioase în şcoala economică superioară, s-a impus prin contribuţia mai multor generaţii de profesori, studenţi şi personal administrativ, dezvoltând un mediu academic cu tradiţii în instruire şi cercetare.

În prezent, facultatea Finanţe este o componentă importantă a ASEM, deţinând poziţia de lider în spaţiul universitar din Republica Moldova în formarea specialiştilor pentru cele mai importante domenii ale economiei naţionale, precum: activitatea bancară, investiţiile, asigurările, finanţele publice, fiscalitatea, finanţele agenţilor economici, pieţele de capital, relaţiile valutar-financiare, etc.

Contacte


str. Bănulescu-Bodoni 59
Chișinău, MD-2005

(+ 373 22) 24-47-36, 402-752
decanat.fin@ase.md
Bl. F, bir. 106

Program de activitate
Luni – Vineri: 8.00 – 17.30

Образовательные программы

Финансы и Банки

Benefits
Self Development
Spirituality
Alumni

Why Choose Kingster?

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Self Development

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Spirituality

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Alumni

The Kingster University Alumni Association is excited to announce the arrival of KU Alumni Connect. This is a new community building platform for Kinster’s alumni. It is the only place online where you can find, and connect with, all 90,000 Kingster’s alumni. All alumni are automatically enrolled!

Kingster University was established by John Smith in 1920 for the public benefit and it is recognized globally. Throughout our great history, Kingster has offered access to a wide range of academic opportunities. As a world leader in higher education, the University has pioneered change in the sector.

Alegând această specialitate în cadrul ASEM, candidații vor avea posibilitatea de a obține cunoștințe profunde nu doar în Finanțe dar și în Marketing, Management, Contabilitate, Statistică Economică etc., fapt ce le va permite acumularea unui bagaj de cunoștințe fundamentale și le va da posibilitate studenților pentru dezvoltare multilaterală în domeniul financiar-bancar și economic.

De ce să alegi Finanțe?

 • este una din cele mai prestigioase facultăţi din cadrul ASEM;
 • asigură o pregătire profesională, ştiinţifică şi practică la cele mai înalte standarde, în condiţii de perfecţionare continuă;
 • este un program de profil financiar în mediul universitar autohton la care studiile se realizează în limbile română, engleză şi rusă;
 • oferă calitate înaltă a studiilor, planuri de învăţământ adaptate cerințelor pieței;
 • programele de studii superioare de licență sunt acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP) cu un punctaj inalt;
 • asigură posibilitatea petrecerii stagiilor de practică şi angajării cu succes în cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Serviciului Fiscal şi Vamal, Bursei de Valori a Moldovei, băncilor comerciale, societăţilor de asigurări, companiilor multinaţionale şi naţionale cu diverse profiluri de activitate ş.a.;
 • oferă consiliere şi posibilităţi de construire a carierei încă din timpul facultăţii prin organizarea de evenimente în comun cu specialiştii din sectorul financiar-bancar;
 • oferă oportunități/burse de studii în străinătate la universitățile partenere – diploma dubla cu Universitatea Al.I.Cuza din Iasi, România, specialitatea Finanțe și Bănci;
 • oferă relații de parteneriat cu mediul de afaceri și posibilitatea de a efectua stagii de practică, sau chiar de a se angaja încă în timpul studiilor;
 • asigură dotare tehnică ce corespunde cerintelor contemporane de pe piata muncii: săli de studii bine amenajate, calculatoare performante, proiectoare, sală multimedia, laboratoare de tehnologii informaționale dotate cu softuri aplicate în sistemul financiar- bancar, etc.;
 • oferă oportunitatea de a face parte dintr-un grup interactiv dinamic si inovativ de studenţi;
 • oferă posibilitatea de implicare activa în instruire, certcetare, afaceri și activități extracurriculare.